Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

na polski / temat

Wiza do Polski – kto potrzebuje wizy, aby wjechać na teren Polski?

wiza

Wjazd obcokrajowca na teren Polski Wjazd obcokrajowca na teren Polski Kto potrzebuje wizy, aby móc wjechać na teren Polski?…Kto ich potrzebuje, by wjechać do Polski? Kto potrzebuje wizy, aby móc wjechać na teren Polski? Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą wjechać do Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Uznanie za obywatela polskiego, czyli sposoby jak zostać obywatelem Polski

Wniosek o paszport

Chcesz nabyć obywatelstwo polskie lecz nie wiesz, kiedy jest to możliwe i jakie warunki należy spełnić? Przedstawiamy sposoby, jak zostać obywatelem Polski oraz jakich formalności trzeba dopełnić. Jak uzyskać obywatelstwo polskie?…Wszystkie dokumenty, które sporządzone są w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to znaczy być polskim obywatelem? Jakie prawa i obowiązki się z tym wiążą? Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo?…Jakie polski obywatel ma obowiązki? W porównaniu do praw, obywatelskich obowiązków zapisanych w Konstytucji nie ma zbyt wiele. Na obywateli Polski nałożony jest obowiązek wierności Rzeczypospolitej i troski o dobro wspólne. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

Polski lub nie posiada żadnego obywatelstwa….Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem? Jak cudzoziemiec może stać się obywatelem Polski? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Legalizacja pobytu dla Ukraińca, Białorusina, jak zacząć, co dalej?

uścisk dłoni

Przekraczanie granicy z Polską Wjazd do Polski Ukraińca Pobyt w Polsce Ukraińca i Białorusina Przekraczanie granicy z Polską Zacząć należy od początku, a więc od wjazdu na teren Polski….Na granicy cudzoziemiec może być pytany o cel i warunki pobytu w Polsce. Wjazd do Polski Ukraińca Warto zaznaczyć, że wizy na wjazd do Polski nie potrzebuje Ukrainiec, jeśli posiada paszport biometryczny. Co to takiego? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Pozwolenie na pracę w Polsce, a małżeństwo z obywatelem Polski Małżeństwo z Polakiem a obywatelstwo Polskie Prawo a małżeństwo cudzoziemca z obywatelem Polski Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terenie kraju, musi zalegalizować pobyt w Polsce….Pozwolenie na pracę w Polsce, a małżeństwo z obywatelem Polski Zawarcie uznanego przez Rzeczpospolitą związku małżeńskiego z obywatelem lub obywatelką Polski pozwala na uzyskanie wolnego dostępu do polskiego rynku pracy. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Skrócenie deportacji, szybszy powrót pracownika z Ukrainy, Białorusi do pracodawcy z Polski

Składanie podpisu

Zakaz ponownego wjazdu do Polski – na jaki czas? Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?…Zakaz wjazdu na teren Polski na okres od 6 miesięcy do 3 lat otrzymają cudzoziemcy, którzy przebywają lub przebywali bez ważnej wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt w Polsce; nie opuścili Polski w określonym terminie; nie mają środków finansowych prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

polskim, małoletnich cudzoziemców, których jeden z rodziców jest obywatelem Polski….Wymagana jest także komunikatywna znajomość języka polskiego czy potwierdzenie zarobków w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Obywatelstwo polskie nadaje prezydent RP, sam natomiast wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wnoszą osoby zamieszkałe na terenie Polski za pośrednictwem właściwego wojewody….Konieczny będzie tu wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego oraz przetłumaczone na język polski dokumenty zagraniczne jeśli są one wydane w języku obcym (ważne jest to, że tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego). prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak wygląda funkcjonowanie na polskim rynku zagranicznego przedsiębiorstwa?

polska flaga

Na terenie naszego kraju działalność mogą prowadzić nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale także firmy zagraniczne w Polsce….Przedstawicielstwo jako forma działalności zagranicznego przedsiębiorcy na polskim rynku Jakie są prawa osób zagranicznych do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej