Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

autor: Jeremi Zabierski

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > artykuły autora Jeremi Zabierski

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to znaczy być polskim obywatelem? Jakie prawa i obowiązki się z tym wiążą? Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo? Obywatelstwo to formalna przynależność człowieka do państwa. Prawo do obywatelstwa jest jedną z podstawowych zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka. Samo posiadanie obywatelstwa wiąże się zarówno z pewnymi prawami, jak i obowiązkami wobec państwa. Jakie zatem prawa i obowiązki daje obywatelstwo polskie? Jakie są prawa polskiego obywatela? Zgodnie z Konstytucją RP polskim obywatelom przysługują rozliczne wolności i prawa osobiste. Prawo do nietykalności osobistej określa, że nikt nie może być poddany torturom ani karom cielesnym. Zapewniona...

czytaj dalej

Co musi wiedzieć obcokrajowiec, zanim kupi nieruchomość w Polsce?

stara kamienica

Co musi zrobić cudzoziemiec, zamierzający kupić nieruchomość w Polsce? Jak uzasadnić złożony wniosek o zezwolenie na zakup? Którzy cudzoziemcy są zwolnienie z tego obowiązku? Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne? Cudzoziemiec chcący nabyć w Polsce nieruchomość, musi zazwyczaj uzyskać specjalne zezwolenie wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bez niego transakcja jest nieważna. Jednak nie dotyczy to bezwzględnie wszystkich przypadków. Kiedy więc obcokrajowiec może w Polsce nabyć nieruchomość bez zezwolenia? Od 1 maja 2016 roku zezwolenia nie potrzebują obywatele ani przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Obowiązek taki nie spoczywa też na obcokrajowcach nabywających samodzielne lokale mieszkalne. Samodzielny lokal mieszkalny to taki, który...

czytaj dalej

Jak zatrudnić obcokrajowca, co trzeba zrobić, aby zatrudnić legalnie obcokrajowca?

pracownik na budowie

Jakie formalności są obowiązkowe dla pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca? Zależy to od statusu obcokrajowca i kraju, z którego on pochodzi. Uzyskanie zezwolenia Obcokrajowca nie można zatrudnić ot tak, z marszu. Najpierw musisz uzyskać na to zezwolenie. Odpowiedni wniosek należy złożyć do odpowiedniego terytorialnie wojewody. Aby zezwolenie zostało wydane, określona w umowie wysokość wynagrodzenia obcokrajowca nie może być niższa niż wynagrodzenia pracowników wykonujących podobną pracę lub zajmujących podobne stanowisko. Oprócz tego wojewoda musi uzyskać od starosty (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy) informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu na rejestrach bezrobotnych i...

czytaj dalej