Zadzwo艅

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Legalizacja pobytu w Polsce

a

Lex Advena Prawo dla obcokrajowc贸w w Polsce
Pomagamy, doradzamy, wspieramy

Legalizacja pobytu w Polsce w Kancelarii Lex Advena:

Spraw臋 prowadzi do艣wiadczony adwokat

Kancelaria udziela wszelkich niezb臋dnych w procesie legalizacji informacji

Pomoc przy wype艂nianiu formularzy

Adwokaci Kancelarii rozmawiaj膮 w j臋zyku angielskim i rosyjskim

Biuro Kancelarii znajduje si臋 w centrum Wroc艂awia

Jak pomagamy?

Doradzamy i pomagamy na ka偶dym etapie procesu legalizacji Pa艅stwa pobytu w Polsce. Zaczynamy od udzielenia informacji o wymaganych dokumentach, konsultujemy i pomagamy wype艂ni膰 potrzebne formularze, a nast臋pnie towarzyszymy podczas spotka艅 w odpowiednich urz臋dach, by dopilnowa膰 wszystkich formalno艣ci.

艢wietna, profesjonalna pomoc prawnik贸w z tej wroc艂awskiej kancelarii. U艂atwili mi za艂atwienie formalno艣ci, wyja艣nili zawi艂o艣ci prawne.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie legalizacji pobytu w Polsce?

Legalizacja pobytu w Polsce

Cudzoziemiec, aby m贸c legalnie przebywa膰 na terenie Polski, musi najpierw uzyska膰 odpowiednie zezwolenia. Jednak w zale偶no艣ci od tego, z jakiego kraju pochodzi, procedura b臋dzie inna.

Cudzoziemcy w Polsce, kt贸rzy pochodz膮 z kraj贸w nale偶膮cych do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub pa艅stw, kt贸re podpisa艂y umowy o swobodnym przep艂ywie os贸b, nie musz膮 rejestrowa膰 swojego pobytu, je艣li trwa on kr贸cej ni偶 trzy miesi膮ce. Po tym czasie konieczne jest z艂o偶enie wniosku, nie p贸藕niej ni偶 w nast臋pnym dniu po up艂ywie 3 miesi臋cy od wjazdu na terytorium RP. Nie dotyczy to sytuacji,w kt贸rej obywatel UE przyjecha艂 do Polski w celu poszukiwania pracy.

A jak przebiega legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy b膮d藕 innego, niewymienionego wy偶ej kraju? Tak samo jak w poprzednim przypadku, do 3 miesi臋cy od dnia przekroczenia granicy, nie trzeba spe艂nia膰 dodatkowych warunk贸w pobytu. Lecz je艣li okres wskazany w wizie jest kr贸tszy ni偶 3 miesi膮ce, cudzoziemiec musi opu艣ci膰 teren Polski przed up艂ywem wa偶no艣ci wizy. Po op艂ywie tego czasu konieczne jest uzyskanie karty pobytu.

Karta pobytu 鈥 co to jest?

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Wraz z paszportem umo偶liwia wielokrotne przekraczanie granicy polskiej, stanowi tak偶e potwierdzenie posiadania uprawienia do pobytu w kraju.

Kart臋 pobytu wydaje si臋 na podstawie jednego z zezwole艅: zezwolenia na pobyt sta艂y, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego UE lub zgody na pobyt ze wzgl臋d贸w humanitarnych. O jej wydanie mog膮 stara膰 si臋 tak偶e obcokrajowcy posiadaj膮cy status uchod藕cy lub kt贸rym przyznano ochron臋 uzupe艂niaj膮c膮.

Nale偶y wiedzie膰, 偶e karta pobytu wydawana jest na maksymalnie 10 lat.

Zezwolenie na pobyt sta艂y

Legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemca mo偶e zosta膰 przeprowadzana poprzez wydanie zezwolenia na pobyt sta艂y, czyli w praktyce 鈥 na czas nieoznaczony. W sytuacji, gdy ko艅czy si臋 dziesi臋cioletni termin wa偶no艣ci karty pobytu, konieczna jest jej wymiana. Nie mo偶na jej natomiast przed艂u偶y膰.

Zezwolenie na pobyt sta艂y mo偶e by膰 udzielone m.in. osobom polskiego pochodzenia, kt贸re zamierzaj膮 osiedli膰 si臋 w kraju na zawsze, dzieciom cudzoziemc贸w, kt贸rzy maj膮 zezwolenia na pobyt sta艂y lub rezydenta d艂ugoterminowego RP, a tak偶e obcokrajowcom, kt贸rzy pozostaj膮 przez co najmniej 3 lata przed z艂o偶eniem wniosku w zwi膮zku ma艂偶e艅skim zawartym z obywatelem Polski.

Wniosek o uzyskanie zezwolenia sk艂ada si臋 w wydziale w艂a艣ciwym ds. cudzoziemc贸w w urz臋dzie wojew贸dzkim, znajduj膮cym si臋 w obszarze zamieszkania obcokrajowca.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i prac臋 wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Nie ulega przed艂u偶eniu, co oznacza, 偶e po jego terminie wa偶no艣ci konieczne jest ubieganie si臋 ponownie o pozwolenie na pobyt.

Karta pobytu czasowego mo偶e by膰 wydana m.in. cudzoziemcom, kt贸rzy podejmuj膮 prac臋 na terenie Polski, prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w Polsce, podejmuj膮 lub kontynuuj膮 prac臋, a tak偶e prowadz膮 badania naukowe. Ponadto przepisy umo偶liwiaj膮 legalizacj臋 pobytu dziecka cudzoziemca w Polsce. Procedura w tym wypadku jest uzale偶niona od tego, jaki rodzaj zezwolenia na pobyt w Polsce maj膮 rodzice.

Przepisy w zakresie legalizacji pobytu w Polsce s膮 skomplikowane, dlatego je艣li potrzebujesz pomocy lub chcesz wyja艣ni膰 w膮tpliwo艣ci, skontaktuj si臋 z nasz膮 kancelari膮 prawn膮.

Ma艂偶e艅stwo z obywatelem Polskim

Jednym ze sposob贸w na legalizacj臋 pobytu na terytorium RP jest ma艂偶e艅stwo z Polakiem. Mo偶e stanowi膰 to tak偶e podstaw臋 do uzyskania obywatelstwa polskiego. Prawnicy z naszej kancelarii wyt艂umacz膮, jakie warunki trzeba spe艂ni膰.

Zakaz wjazdu na terytorium Polski

Obcokrajowiec mo偶e otrzyma膰 zakaz wjazdu na terytorium Polski. Co robi膰 w takiej sytuacji? Nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o skr贸cenie deportacji, a tak偶e ui艣ci膰 op艂at臋 skarbow膮. Ze wzgl臋du na to, 偶e ca艂a procedura przeprowadzana jest w polskich urz臋dach, konieczne jest ustanowienie pe艂nomocnika, kt贸rym mo偶e by膰 adwokat.