Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta pobytu polska / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta pobytu polska"

Karta pobytu a wyjazd za granicę w strefie Schengen, poza strefę Schengen

mężczyzna z walizką

Czy umożliwia wyjazd poza granice Polski? Czy posiadacze karty pobytu mogą podróżować po strefie Schengen? A poza nią? Wyjaśniamy! Czym jest karta pobytu? Karta pobytu a strefa Schengen Czy posiadając kartę pobytu można wyjeżdżać poza strefę Schengen?…Istotne w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie powinno być to, że cudzoziemiec posiadający kartę pobytu wydaną przez Polskę, dalej jest obywatelem kraju, którego ma paszport. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Aby unormować status obcokrajowca w Polsce, konieczne może okazać się zgłoszenie wniosku o wydanie karty stałego pobytu. Dla wielu cudzoziemców zagadnienia prawne z tym związane są zbyt skomplikowane, prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Jeśli natomiast obcokrajowiec złożył wniosek o kartę pobytu, jego legalny pobyt w Polsce dobiegł końca, ale uzyskał stampilę w paszporcie, wtedy może kontynuować pracę u aktualnego pracodawcy lub u nowego, jeśli ma stosowne zezwolenie na pracę. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Pomoc społeczna dla cudzoziemców – na jakie świadczenia w Polsce mogą liczyć obcokrajowcy?

pomoc społeczna dla cudzoziemców

Na wsparcie państwa mogą liczyć cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania oraz pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli otrzymali kartę stałego pobytu w Polsce. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Jak wygląda funkcjonowanie na polskim rynku zagranicznego przedsiębiorstwa?

polska flaga

Zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na terenie naszego kraju jeśli: posiadają zezwolenie na pobyt stały czyli posiadają kartę stałego pobytu w Polsce, posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiadają zezwolenie prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Jak sprawdzić status sprawy karty pobytu? Gdzie szukać pomocy, gdy odmówiono karty pobytu?

Sprawdzanie wniosku na komputerze

Jednak wraz z cofnięciem uprawnień do przebywania na terenie Polski, zabierana jest karta pobytu. Kiedy może to mieć miejsce?…Jak uzyskać kartę pobytu? Legalizacja pobytu w Polsce – gdzie sprawdzić status sprawy? Karta pobytu – co zrobić, gdy zostanie cofnięta? Jak uzyskać kartę pobytu? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Karta pobytu a zatrudnienie obcokrajowca

Praca w Polsce

Zezwolenie na pobyt w Polsce a podjęcie pracy Czy karta pobytu uprawnia do zatrudnienia obcokrajowca?…Oprócz tego konieczne jest posiadanie ważnej wizyt lub innego dokumentu, który pozwala na zamieszkanie w Polsce. Czy karta pobytu uprawnia do zatrudnienia obcokrajowca? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej