Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Polskie obywatelstwo

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to znaczy być polskim obywatelem? Jakie prawa i obowiązki się z tym wiążą? Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo? Obywatelstwo to formalna przynależność człowieka do państwa. Prawo do obywatelstwa jest jedną z podstawowych zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka. Samo posiadanie obywatelstwa wiąże się zarówno z pewnymi prawami, jak i obowiązkami wobec państwa. Jakie zatem prawa i obowiązki daje obywatelstwo polskie? Jakie są prawa polskiego obywatela? Zgodnie z Konstytucją RP polskim obywatelom przysługują rozliczne wolności i prawa osobiste. Prawo do nietykalności osobistej określa, że nikt nie może być poddany torturom ani karom cielesnym. Zapewniona...

czytaj dalej

Uznanie za obywatela polskiego, czyli sposoby jak zostać obywatelem Polski

Wniosek o paszport

Chcesz nabyć obywatelstwo polskie lecz nie wiesz, kiedy jest to możliwe i jakie warunki należy spełnić? Przedstawiamy sposoby, jak zostać obywatelem Polski oraz jakich formalności trzeba dopełnić. Jak uzyskać obywatelstwo polskie? Uzyskanie obywatelstwa polskiego jest możliwe na cztery sposoby. To: nabycie obywatelstwa z mocy prawa; nadanie obywatelstwa przez Prezydenta; uznanie za obywatela polskiego; przywrócenie obywatelstwa polskiego. W praktyce jednak cudzoziemcy mieszkający w Polsce będą mogli ubiegać się o uznanie za obywatela bądź nadanie obywatelstwa przez Prezydenta, co za chwilę dokładniej omówimy. Obywatelstwa z mocy prawa nabywa się poprzez urodzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy przynajmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie. Natomiast...

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Jednym z powodów dla których cudzoziemcy decydują się na zamieszkanie w Polsce jest związek w obywatelem RP. Jest to także jeden z powodów, istotny przy udzielaniu zezwolenia na pobyt, w tym także pobyt stały. Jak wygląda to od strony prawnej? Co powinien wiedzieć obcokrajowiec chcący zawrzeć związek małżeński w Polakiem i jakie będą tego konsekwencje?

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Zawarcie związku małżeńskiego z polskim obywatelem nie powoduje automatycznie, że cudzoziemcowi przyznawane zostaje obywatelstwo. Aby móc uzyskać ten status, najpierw trzeba spełnić wiele warunków, formalności. Jak to wygląda w praktyce?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek jeżeli spełnia on określone ustawą przesłanki. Obywatelstwo polskie nadaje prezydent RP, sam natomiast wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wnoszą osoby zamieszkałe na terenie Polski za pośrednictwem właściwego wojewody. Jeśli natomiast chodzi o osoby mieszkające za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula.

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej osób z innych krajów. Głównie są to przyjazdy związane ze zdobyciem edukacji lub polepszeniem swojej sytuacji finansowej i życiowej. Aby móc jednak przebywać i pracować w Polsce legalnie, niezbędne jest posiadanie konkretnych zezwoleń. Jak więc zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce?