Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Brak meldunku cudzoziemca – konsekwencje, jakie kary?

Mężczyzna siedzi przy dokumentach

To na jakich zasadach cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce związane jest bezpośrednio z tym, z jakiego kraju pochodzą. W jakim terminie i jak powinni wypełnić obowiązek meldunkowy jest zróżnicowane, niemniej jego niewypełnienie grozi poważnymi konsekwencjami. Jakimi? Przeczytaj nasz artykuł, aby się tego dowiedzieć.

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców – najważniejsze informacje

Na początku warto zaznaczyć, że legalizacja pobytu w Polsce to nie to samo, co obowiązek meldunkowy, niemniej obie rzeczy łączą się ze sobą w pewien sposób i bywa, że są ze sobą mylone. Meldunek jest formą rejestracji adresu, pod którym osoba fizycznie przebywa. W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce dłużej niż 3 miesiące, istnieje obowiązek zgłoszenia miejsca pobytu. Meldunek jest ważny dla różnych kwestii administracyjnych, takich jak rejestracja w urzędzie pracy, dostęp do usług zdrowotnych, czy kwestii podatkowych. Podobnie jest w przypadku rejestracji (a tym samym legalizacji) pobytu w Polsce, która w przypadku obywateli UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, które podpisały umowy o swobodnym przepływie osób również powinna mieć miejsce najpóźniej dzień po upływie 3 miesięcy od daty przekroczenia granicy Polski. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

Jakie kary grożą za niewypełnienie obowiązku meldunkowego?

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców może wiązać się z nałożeniem różnego rodzaju kar. Za niezgłoszenie miejsca pobytu w wymaganym terminie mogą zostać nałożone np. kary pieniężne. Wysokość grzywny zależy od okoliczności sprawy i może być różna w zależności od indywidualnej sytuacji. Dotyczy to przede wszystkim cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państw członkowskich UE, EFTA i obywatelami Szwajcarii.

Meldunek nie jest tak ważny, jak legalizacja pobytu w kraju, dlatego też jego brak nie jest obłożony dotkliwymi konsekwencjami i w rzeczywistości jest dość rzadko karany.

Konsekwencje braku meldunku cudzoziemca

Do czego potrzebny jest meldunek obcokrajowcowi? Tutaj znowu wracamy do kwestii legalizacji pobytu w Polsce, gdyż meldunek może być wymagany w procesie uzyskania lub przedłużania wizy, karty pobytu czy innych dokumentów związanych z legalnym pobytem na terytorium Polski. Ponadto niektóre banki wymagają potwierdzenia adresu zamieszkania w celu otwarcia konta bankowego. Co więcej meldunek jest często wymagany przy różnych procedurach urzędowych, na przykład w urzędzie skarbowym, ZUS, czy przy zapisywaniu dzieci do szkoły. Jak widać, konsekwencjami zaniedbania obowiązku meldunkowego mogą być problemy na wielu obszarach, także życia codziennego.

Dla przybywających do Polski cudzoziemców zastosowanie się do wszystkich obowiązujących ich przepisów może być trudne i nie ma w tym nic dziwnego. Na szczęście istnieją kancelarie prawne, które świadczą usługi polegające na pomocy takim osobom w załatwianiu m.in. spraw urzędowych, czy kompletowaniu niezbędnych dokumentów. Warto korzystać z ich usług.

brak komentarzy

zostaw komentarz