Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

autor: Kamil Jaskółka

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > artykuły autora Kamil Jaskółka

Jakie dokumenty do meldunku, ile kosztuje meldunek?

Kobieta siedząca na sofie

Obowiązkiem każdego obywatela Polski, a także obcokrajowców, jest zameldowanie się w miejscu zamieszkania. Formalności należy dokonać w wyznaczonym miejscu i czasie, stosując się do obowiązujących przepisów. Co jest potrzebne do meldunku? Ile to w ogóle kosztuje? Czym jest obowiązek meldunkowy? Kogo obejmuje obowiązek meldunkowy? Jakie dokumenty są potrzebne do meldunku? Ile kosztuje dokonanie meldunku? Czym jest obowiązek meldunkowy? Obowiązek meldunkowy, to konieczność zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w danym miejscu zamieszkania. Należy to zgłosić odpowiedniemu organowi administracyjnemu, z ustaleniem takich informacji jak adres i planowany czas pobytu. Najważniejszym celem tego działania, jest przede wszystkim prawidłowe ewidencjowanie ludności. Brak spełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem...

czytaj dalej

Jak sprawdzić meldunek, jak zmienić meldunek, co daje meldunek?

Kobieta siedząca na łóżku z komputerem

Każdy, kto mieszka w Polsce, jest zobowiązany do spełnienia obowiązku meldunkowego. W równym stopniu dotyczy to tak samo obywateli Polski, jak i wszystkich obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają. W jaki sposób można się zameldować? Jak sprawdzić swój meldunek lub go zmienić? Co w ogóle daje zameldowanie? Kogo obejmuje obowiązek meldunkowy? Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich, tak polaków, jak i wszystkich przyjeżdżających do kraju nad Wisłą obcokrajowców. Dorośli meldują się za siebie, a także muszą to zrobić za małoletnie dzieci, jeżeli pozostają w stosunku do nich opiekunami. Tak samo wygląda to w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych, które nie posiadają lub mają ograniczone zdolności do czynności...

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Jednym z powodów dla których cudzoziemcy decydują się na zamieszkanie w Polsce jest związek w obywatelem RP. Jest to także jeden z powodów, istotny przy udzielaniu zezwolenia na pobyt, w tym także pobyt stały. Jak wygląda to od strony prawnej? Co powinien wiedzieć obcokrajowiec chcący zawrzeć związek małżeński w Polakiem i jakie będą tego konsekwencje?

Zatrudnienie Ukraińca z kartą pobytu

Pracownik budowlany

Z racji dynamiczności rynku, od kilku lat wzrasta zapotrzebowanie na zatrudnianie pracowników z zagranicy. Prym wiodą w tym obywatele Ukrainy, których w Polsce jest stosunkowo najwięcej względem innych narodowości. Jak wygląda to w przypadku osób posiadających kartę pobytu?

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

Aby legalnie przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane w określonych warunkach i na określony czas, po którym trzeba będzie starać się o jego ponowne przedłużenie. Jakie jednak dokumenty trzeba złożyć, by móc starać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby móc studiować w Polsce?

Kostki z napisem studia

Co roku na polskich uczeniach rozpoczyna studia wielu cudzoziemców, którzy właśnie u nas chcą się kształcić. Nie licząc jednak problemów związanych z barierami językowymi czy kulturowymi, należy wziąć pod uwagę także prawo, które reguluje zasady przyjmowania obcokrajowców na polskie uczelnie. Jakie warunki muszą spełniać?