Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

a

Lex Advena Prawo dla obcokrajowców w Polsce
Pomagamy, doradzamy, wspieramy

Pomoc prawna w procesie zatrudnienia cudzoziemca — Kancelaria Lex Advena:

Współpraca z doświadczonymi prawnikami

Kancelaria pomaga wypełnić oświadczenie oraz skompletować pozostałe dokumenty

Prawnicy wskazują drogę zgodną z procedurami podczas składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Adwokaci Kancelarii rozmawiają w języku angielskim i rosyjskim

Biuro Kancelarii znajduje się w centrum Wrocławia

Jak pomagamy?

Zatrudnienie w Polsce obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji jest dużo prostsze do zrealizowania dzięki oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Warto jedna pamiętać o obowiązkach pracodawcy w tej kwestii. Pomożemy Ci prawidłowo wypełnić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, skompletować pozostałe dokumenty, a także dotrzymać terminów określonych przez prawo.

Kompleksowa pomoc, od informowania, po pomoc w wypełnianiu formularzy, aż po składanie wniosku - to otrzymałem od Kancelarii.

Chcesz zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane jest przez pracodawcę w celu zalegalizowania pobytu obcokrajowca w Polsce i uzyskania możliwości podjęcia przez niego pracy na terenie Rzeczypospolitej. W dokumencie zawarte muszą być informacje związane z miejscem oraz czasem zatrudnienia obywatela innego kraju, wynagrodzeniem oraz formą współpracy.

Pobierz wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla agencji pracy tymczasowej:

wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla agencji pracy tymczasowej

 

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla osób fizycznych i firm:

wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla dla osób fizycznych i firm

 

Działanie to może być nazywane także procedurą uproszczoną. Wynika to z faktu, że nie wymaga uzyskiwania dodatkowych zezwoleń czy zaświadczeń do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej przez obcokrajowca.

Po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nieprzeprowadzany jest przez Powiatowy Urząd Pracy test rynku pracy. Polega on na sprawdzeniu, czy wakat objęty przez osobę z zagranicy nie mógł być obsadzony poszukującym zatrudnienia pochodzącym z lokalnego rynku pracy, która zarejestrowana jest w urzędzie.

Kiedy można złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożyć można, gdy wykazuje się chęć zatrudnienia w Polsce obywatela: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji na czas 24 miesięcy (przed zmianami w przepisach 2022 był to okres krótszy niż 6 miesięcy w czasie kolejnego roku kalendarzowego). Nowelizacja w prawie zezwala także na ponowne złożenie oświadczenia od razu po wygaśnięciu wcześniejszego, wycofana została wcześniejsza półroczna karencja. Co ważne prace wykonywane przez cudzoziemca nie mogą być związane z działaniami sezonowymi, na które wymagane jest odrębne zezwolenie. Oznacza to, że nie może on podejmować zatrudnienia w branżach powiązanych z ogrodnictwem, rolnictwem oraz turystyką. Oświadczenie musi być złożone przed zatrudnieniem cudzoziemca. Zgodnie z prawem może on podjąć pracę, dopiero gdy dokument zostanie wpisany do ewidencji oświadczeń, jednak wniosek można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożyć można na kilka sposobów – podczas wizyty w urzędzie, listownie oraz elektronicznie. Warto jednak podkreślić, że niektóre z urzędów zastrzegają sobie prawo do przyjmowania wniosków jedynie online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, jak i całkowicie wykluczyć rozpatrywane elektronicznie nadesłanych dokumentów. Warto sprawdzić to na stronie urzędu lub telefonicznie. Oświadczenie we wszystkich przypadkach może być składane osobiście przez pracodawcę lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Oprócz dokumentu oświadczenia, którego wzór można znaleźć powyżej, konieczne jest także dołączenie do niego:

  • oświadczenia o niekaralności podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi,
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy,
  • dowodu wniesienia opłaty skarbowej,
  • kopii wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.

Gdzie złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Organem opowiedzianym za rozpatrywanie oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi są Powiatowe Urzędy Pracy adekwatne dla siedziby pracodawcy. Poniżej znaleźć można adresy oraz dane kontaktaktowe placówek w 11 największych polskich miastach:

MiastoAdres Powiatowego Urzędu PracyKontakt do Powiatowego Urzędów Pracy
WarszawaURZĄD PRACY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Grochowska 171B,
04-111 Warszawa
telefon: 22 391 13 00 (centrala)
e-mail: kancelaria.grochowska@up.warszawa.pl
KrakówGRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE
ul. Wąwozowa 34,
31-752 Kraków
telefon: 12 68 68 000
e-mail: grodzki@gupkrakow.pl
ŁódźPOWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI
ul. Milionowa 91,
93-121 Łódź
infolinia: 19524
telefon:
42 251 65 00
42 251 66 00
e-mail: lol1@praca.gov.pl
WrocławPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU
ul. Gliniana 20-22,
50-525 Wrocław
telefon:
71 770 16 00 (centrala)
71 770 17 41 (sekretariat)
e-mail: wrwr@pup-wroclaw.pl
PoznańPOWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU
ul. Stefana Czarnieckiego 9,
61-538 Poznań
telefon:
61 834 56 40
61 834 56 79
e-mail: kancelaria@poznan.praca.gov.pl
GdańskGDAŃSKI URZĄD PRACY
ul. 3 Maja 9,
80-802 Gdańsk
kontakt przez formularz na stronie:
https://gdansk.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe/
SzczecinPOWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE
ul. Adama Mickiewicza 39,
70-383 Szczecin
telefon:
91 42 54 900 (informacja)
91 42 54 901 (informacja)
91 42 54 950 (sekretariat)
800 13 14 14 (bezpłatna infolinia)
e-mail: pupszczecin@pupszczecin.pl
sekretariat@pupszczecin.pl
BydgoszczPOWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY
ul. Toruńska 147,
85-950 Bydgoszcz
telefon: +48 52 360 43 05
e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
LublinMIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Niecała 14,
20-080 Lublin
telefon: + 48 81 466 52 00
e-mail: mup@mup.lublin.pl
BiałystokPOWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
ul. Pogodna 63/1,
15-365 Białystok
e-mail: bibi@praca.gov.pl
KatowicePOWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH
ul. Pawła Pośpiecha 14,
40-852 Katowice
telefon:
32 47 98 500
32 47 98 501
32 47 98 502
32 47 98 503

Na stronie rządowej znajduje się pełen wykaz urzędów, w których można załatwić sprawy związane ze złożeniem oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ile kosztuje złożenie oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Opłata skarbowa, którą należy wnieść przed złożeniem oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wynosi 30 zł. W przypadku korzystania z pełnomocnictwa wymagana jest dodatkowa wpłata w wysokości 17 zł.

Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Czas oczekiwania na wpisanie do ewidencji oświadczeń zależy od złożoności sprawy. W prostych przypadkach wynosi on 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami. Gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wydłuża się on do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych czas rozpatrywania wniosku może wynosić nawet 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia.

Po wydaniu dedycji odmownej pracodawca składający oświadczenie ma 14 dni na odwołanie się do starosty.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia?

Po wpisaniu oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji pracodawca a ma obowiązek poinformować odpowiedni Urząd Pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Zgodnie z przepisami dokonać tego należy w czasie 7 dni od daty rozpoczęcia współpracy wskazanej w oświadczeniu. Gdy dojdzie do zatrudnienia, konieczne jest sporządzenie umowy pisemnej w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Zapisane w niej warunki muszą być zgodne z informacjami przekazanymi w oświadczeniu. Dodatkowo prawo nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów, które dotyczą Polaków w miejscu zatrudnienia, czyli np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy, gdy wynika to z podjętego stosunku pracy.