Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Wiza do Polski – kto potrzebuje wizy, aby wjechać na teren Polski?

wiza


Czy aby wjechać do Polski konieczne jest posiadanie wizy? Jeśli tak, to kto powinien o niej pomyśleć? Jakie są rodzaje wiz i dla kogo są przeznaczone?

Wjazd obcokrajowca na teren Polski

Na wstępie należy zaznaczyć, że przejeżdżając granicę wjeżdża się nie tylko do Polski, ale i do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. To sprawia, że różne są wymagania względem obcokrajowców. Wiele zależy bowiem od tego, z jakiego kraju pochodzą i którą granicę przekraczają. Wiadomo, że wskazane jest, by cudzoziemcy wjeżdżali tylko przejściem granicznym, ale są też inne miejsca, w których jest to możliwe. Jednak nawet wtedy konieczne jest przedstawienie dokumentów, jeśli poprosi o nie funkcjonariusz Straży Granicznej.

Jakie dokumenty należy posiadać przy przekraczaniu granicy?

Funkcjonariusz Straży Granicznej przy przejeżdżaniu granicy sprawdza przede wszystkim paszport lub inny ważny dokument podróży, wizę lub inne uprawnienie do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Straż Graniczna może zażądać okazania ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobytu w Polsce i posiadania wystarczających środków finansowych do utrzymania na czas pobytu oraz na powrót do kraju pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, ewentualnie dysponować dokumentem potwierdzającym możliwość uzyskania takich pieniędzy. A jak to jest jednak z tymi wizami? Kto ich potrzebuje, by wjechać do Polski?

Kto potrzebuje wizy, aby móc wjechać na teren Polski?

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą wjechać do Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Dokument musi być ważny jeszcze co najmniej tyle, ile wynosi planowany pobyt. Obowiązek wizowy dotyczy więc obywateli krajów spoza Unii Europejskiej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wjazd do Polski następuje wyłącznie w celu tranzytu, a więc przejazdu przez Polskę. W takim wypadku wystarczy, że obcokrajowiec będzie dysponował zezwoleniem na wjazd do innego państwa lub zezwoleniem na pobyt w innym państwie.

Tak więc wizy potrzebują obcokrajowcy, którzy są obywatelami państw nie należących do Unii Europejskiej. Jednak z pewnym wyłączeniem. Ukraińcy posiadający tzw. paszport biometryczny mogą wjechać do Polski bez wizy, jeśli przyjeżdżają na okres do 90 dni w ciągu 180 dni w celach turystycznych, biznesowych lub prywatnych. Co więcej, mogą nie tylko wjechać i poruszać się po Polsce, ale także podróżować do innych krajów Unii Europejskiej należących do strefy Schengen. Podobne zasady obowiązują m.in. posiadaczy paszportów biometrycznych z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Czarnogóry i Serbii.

Rodzaje wizy do Polski

Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie polskim. Można wyróżnić kilka typów wiz. Są to:

 • tranzytowa wiza lotniskowa – uprawnia do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku lotnisk państw obszaru Schengen,
 • wiza Schengen – wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu.
 • wiza krajowa – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące, jednak jej ważność nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca. W sytuacji, gdy obcokrajowiec będzie chciał zostać w Polsce dłużej, będzie musiał ubiegać się o nową wizę lub o kartę pobytu. Wiza krajowa może być wydana przy działaniu w sprawie o udzielenie azylu, repatriacji, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy

Zdarza się, że cudzoziemcy występują o wydanie wizy w celu wykonywania pracy. Jednak aby ją otrzymać musi posiadać zezwolenie na pracę w Polsce, wpis do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi, zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

3 komentarze

 • Irena Juszczak
  Odpowiedz 11 lipca 2022 at 12:23

  Dzień dobry .
  Jakie dokumenty potrzebuje obywatel Turcji , żeby przyjechać do Polski , turystycznie , czy może przyjechać granice Polski tylko na paszport , czy potrzebne jest mu zaproszenie , czy musi mieć wizę , i kartę pobytu na terytorium Polski ,a jeśli przekroczy granice Polski nie legalnie , jakie poniesie konsekwencje ??
  Proszę o informację , bardzo dziękuje za szybką odpowiedz.

 • Ewa
  Odpowiedz 4 października 2022 at 20:50

  Witam dowiedziała się pani co potrzebuje turek żeby przyjechać do Polski jeśli tak proszę o informację

 • Kasia
  Odpowiedz 22 listopada 2022 at 16:40

  Dzień dobry, mam takie samo pytanie jak ta Pani.chcialabym zeby mój narzeczony przyleciał na miesiąc z Turcji. On tutaj nie chce zostać, chodzi o to żeby by poznał moja rodzinę i zrobił sobie małe wakacje u nas.jakie dokumenty są potrzebne. Dziękuję.

zostaw komentarz