Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Legalizacja pobytu dla Ukraińca, Białorusina, jak zacząć, co dalej?

uścisk dłoni

Ukraińcy i Białorusini to narodowości, które najczęściej legalizują swój pobyt w Polsce, bo też najwięcej ich przyjeżdża do kraju nad Wisłą. Jak to jednak wygląda pod względem prawnym? Co zrobić, by po przyjeździe do Polski móc w niej legalnie przebywać?

Przekraczanie granicy z Polską

Zacząć należy od początku, a więc od wjazdu na teren Polski. Przekroczenie granicy jest bowiem możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, a więc na przejściach granicznych. Zwłaszcza, że wjazd na terytorium Polski jest równocześnie wjazdem do Unii Europejskiej i Strefy Schengen.

Ukraińcy i Białorusini, aby móc wjechać do Polski muszą posiadać paszport, ważną wizę lub inny dokument, który uprawnia do wjazdu na teren Rzeczypospolitej, np. karta pobytu. Ponadto Służba Graniczna może zażądać okazania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce oraz wystarczającą ilość środków pieniężnych na czas pobytu i powrót do kraju pochodzenia. Chyba, że przyjeżdża do Polski na podstawie karty pobytu, wizy w celu korzystania z uprawnień związanych z Kartą Polaka, wizy repatriacyjnej, wizy wydanej w celu wykonywania pracy, wizy wydanej w celu korzystania z ochrony czasowej, wizy wydanej w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu. Na granicy cudzoziemiec może być pytany o cel i warunki pobytu w Polsce.

Wjazd do Polski Ukraińca

Warto zaznaczyć, że wizy na wjazd do Polski nie potrzebuje Ukrainiec, jeśli posiada paszport biometryczny. Co to takiego? 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy na terenie państw Schengen dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii. Co to oznacza? Każda osoba posiadająca paszport biometryczny może wjechać na terytorium Polski i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy.

Jednak czas legalnego pobytu na tej podstawie to 90 dni w ciągu 180 dni. Warto wiedzieć, że cel powinien być turystyczny czy być okazją do spotkania z rodziną. Jednak często obywatele Ukrainy wykorzystują to, by wjechać bezwizowo do Polski i podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. A potem… Zobaczyć co dalej. Warto zaznaczyć, że wjazd jest możliwy na 90 dni.

Pobyt w Polsce Ukraińca i Białorusina

Jeżeli Ukrainiec lub Białorusin przebywa w Polsce na podstawie wizy i chce legalnie pozostać w kraju, musi ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Przedłużenie wizyt jest raczej nie do wykonania. Zdecydowanie lepiej jest zawnioskować o możliwość otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie to wydawane jest maksymalnie na 3 lata.

Legalizacja pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka obcokrajowiec. Aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, dla których chce przebywać w Polsce. Przyczyną może być podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski, wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce itp.

1 komentarz

  • Oleksandr
    Odpowiedz 28 kwietnia 2022 at 16:08

    a czy obecnie wojna na Ukrainie powoduje jakieś dodatkowe możliwości co do szybszej legalizacji pobytu?

zostaw komentarz