Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

autor: Michał Halkiewicz

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > artykuły autora Michał Halkiewicz

Problemy prawne w pracy z pracownikiem, jak rozwiązać spór z pracownikiem?

Szef za biurkiem

Problemy na linii szef – pracownik prędzej czy później pojawiają się w każdej firmie. W znacznej mierze dotyczy to wypowiedzeń, obowiązków dwóch stron, wynagrodzenia itp. Niektóre kwestie można rozwiązać polubownie, zdarza się jednak, że sprawa kończy się w sądzie. Jak rozwiązać spór z pracownikiem? Dlaczego warto korzystać z obsługi prawnej firm? Problemy prawne z pracownikiem Nie zawsze da się rozwiązać problemy w pracy polubownie. Bywa, że niekiedy potrzebna jest pomoc prawna. Spory na linii szef – pracownik dotyczyć mogą różnych kwestii. Może to być rozwiązanie stosunku pracy, spór zbiorowy, zwolnienia grupowe, niewywiązywanie się z obowiązków, długotrwałe nieobecności w pracy, utrata zaufania do...

czytaj dalej

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Pandemia koronawirusa ma wpływ już niemal na każdą sferę życia. Zamykanie granic, wstrzymywanie środków transportu, zawieszanie pracy urzędów… To wszystko dotyczy także cudzoziemców mieszkających w Polsce, niektórym z nich kończy się legalny pobyt, to wszystko generuje stres i niepewność co do przyszłości. Co obcokrajowcy powinni wiedzieć o wszelkich formalnościach w czasach koronawirusa? Stan epidemii a funkcjonowanie urzędów Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce a koronawirus Pobyt Ukraińców i obywateli z krajów z ruchu bezwizowego Sytuacja cudzoziemców a koronawirus Stan epidemii a funkcjonowanie urzędów Chcąc przedłużyć wizę lub dostać zezwolenie na pobyt czasowy, konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie do niego dokumentów. W obecnej sytuacji...

czytaj dalej

Obowiązek meldunkowy w Polsce, kara za brak obowiązkowego meldunku

Składanie podpisu

Chociaż wielokrotnie mówiło się już o zniesieniu obowiązku meldunkowego w Polsce, prawo to nadal obowiązuje i dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Na szczęście, aby to zgłosić, nie trzeba już stać w kolejce w urzędzie, można zrobić to przez Internet lub przez pełnomocnika. Co warto wiedzieć o obowiązku meldunkowym w Polsce i jakie są kary za jego brak? Czym jest obowiązek meldunkowy? Obowiązek meldunkowy Polaków Obowiązek meldunkowy wobec cudzoziemców Kary za brak obowiązkowego meldunku Czym jest obowiązek meldunkowy? Jak już zostało wspomniane, obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców. Każdy, kto przebywa na terytorium RP, powinien zameldować się...

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca we Wrocławiu, jak załatwić, co trzeba wiedzieć?

Notowanie w zeszycie

Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić. Wśród nich jest między innymi karta pobytu, o którą najczęściej starają się przyjeżdżający do nas Ukraińcy. Czym jest ten dokument, kto może go uzyskać i jak się o niego starać? Karta pobytu – co to jest? Karta pobytu – kto może ją uzyskać? Karta pobytu a dokumenty Wydanie kolejnej karty pobytu Karta pobytu – co to jest? Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość obcokrajowca podczas jego pobytu w Polsce. Dzięki niemu cudzoziemiec może swobodnie przekraczać granicę, nie musi starać się o wizę. Wystarczy dokument podróży i wspomniana karta...

czytaj dalej

Skrócenie deportacji, szybszy powrót pracownika z Ukrainy, Białorusi do pracodawcy z Polski

Składanie podpisu

Deportacja może spotkać każdego, a jej powody mogą być czasem błahe. Zazwyczaj dotyczy to cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszego kraju nielegalnie, pracują tu nielegalnie lub stanowią zagrożenie dla państwa. A czy można skrócić deportację? Jak cofnąć zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski będąc obywatelem Ukrainy, Białorusi lub innego państwa?

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy – gdzie szukać pomocy?

Telefon w dłoni

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy to niestety wciąż powszechny problem. Coraz więcej osób przyjeżdża do Polski na studia, do pracy, niektórzy zakładają własne firmy. Wciąż jednak dochodzi do nierównego traktowania pracowników, nie tylko ze względu na płeć, ale i narodowość. Gdzie więc szukać pomocy, kiedy w grę wchodzi dyskryminacja cudzoziemców w pracy?

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej osób z innych krajów. Głównie są to przyjazdy związane ze zdobyciem edukacji lub polepszeniem swojej sytuacji finansowej i życiowej. Aby móc jednak przebywać i pracować w Polsce legalnie, niezbędne jest posiadanie konkretnych zezwoleń. Jak więc zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce?