Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Pozwolenie na pracę w Polsce, zezwolenie typu A

a

Lex Advena Prawo dla obcokrajowców w Polsce
Pomagamy, doradzamy, wspieramy

Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę w Polsce - Kancelaria Lex Advena:

Pomagają doświadczeni adwokaci

Kancelaria doradza, pomaga skompletować wszelkie dokumenty

Prawnicy wskazują drogę zgodną z procedurami podczas ubiegania się o pozwolenie na pracę w Polsce

Adwokaci Kancelarii rozmawiają w języku angielskim i rosyjskim

Biuro Kancelarii znajduje się w centrum Wrocławia

Jak pomagamy?

Polskie prawo często wymaga od obcokrajowców spoza państw Unii Europejskiej posiadania zezwolenia na pracę. W głównej mierze dotyczy to osób, które chcą pracować w polskich firmach lub są przedstawicielami zagranicznych firm na terenie Polski. Procedura prowadząca do otrzymania takiego zezwolenia jest wymagająca, dlatego oferujemy w jej realizacji pełną pomoc prawną.

Kompleksowa pomoc, od informowania, po pomoc w wypełnianiu formularzy, aż po składanie wniosku - to otrzymałem od Kancelarii.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie uzyskania pozwolenia na pracę?

Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce

W związku z tym, że na polskim rynku pracy coraz częściej dochodzi do sytuacji w której brakuje pracowników, przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców. Jednak ustawa o cudzoziemcach dokładnie precyzuje, na jakich zasadach powinno się to odbywać. Co należy o tym wiedzieć? I jakie korzyści z zatrudnienia obcokrajowca może odnieść pracodawca?

Najłatwiej jest w przypadku obywateli pochodzących z krajów Unii Europejskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Mogą oni dowolnie podejmować pracę w Polsce, aczkolwiek istnieje konieczność zarejestrowania swojego pobytu, jeśli wynosi on dłużej niż trzy miesiące. Wtedy też nadawany jest im numer PESEL.

A jak to wygląda w przypadku pracowników spoza wymienionych obszarów? I co najważniejsze, jak przebiega zatrudnienie Ukraińca? Konieczne jest posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce. Przy czym istotne jest, że obcokrajowiec nie może ubiegać się o nie osobiście, musi to zrobić pracodawca, który myśli o jego zatrudnieniu. Przy czym konieczne jest udowodnienie, że przedsiębiorca nie potrafi znaleźć polskich pracowników. W tym celu sprawdza się m.in. rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca, zezwolenie typu A i inne

W Polsce pozwolenie na pracę wydawane jest na podstawie wielu czynników. Z tego względu wyróżnia się 5 rodzajów zezwoleń, które oznaczane są literami od A do E. Wojewódzkie zezwolenie na pracę typu A dotyczy cudzoziemców, którzy zostają zatrudnieni przez firmę, której siedziba, oddział lub zakład znajdują na na terenie RP, w takim wypadku obcokrajowiec potrzebuje zezwolenia typu A, aby mógł pracować. Często zezwolenia typu A nazywa się „zezwolenie wojewódzkie” na pracę dla osoby bez polskiego obywatelstwa. Cudzoziemiec, który będzie pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej musi posiadać pozwolenie na pracę w Polsce typu B. Zezwolenie C jest wydawane, gdy obcokrajowiec wykonuje pracę u zagranicznego pracodawcy i zostaje delegowany na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Pozwolenie D dotyczy obcokrajowców delegowanych do Polski w celu realizacji pracy o charakterze okazjonalnym. Natomiast posiadanie ostatniego zezwolenia, E, jest konieczne, jeśli obcokrajowiec wykonuje pracę u zagranicznego pracodawcy i jest delegowany do Polki na okres przekraczający trzy miesiące w innym celu, niż wskazane w zezwoleniach B-D.

Zezwolenie na pracę sezonową

Od 2018 roku możliwe jest zatrudnienie obcokrajowca z Ukrainy w ramach zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczy to pracy wykonywanej przez okres nie dłuższy niż 9 miesiące w roku kalendarzowym w takich sektorach jak rolnictwo, ogrodnictwo oraz turystyka.

Dokumenty do zatrudnienia obcokrajowca

Przedsiębiorcy, którzy starają się na pozwolenie na prace dla Ukraińca, mogą zażądać następujących dokumentów od kandydatów obiegających się o dane stanowisko: wypełniony kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Natomiast zezwolenie na pracę wydaję wojewoda właściwy dla obszaru, na którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na zatrudnienie obcokrajowca

Uzyskanie dofinansowania jest możliwe, jeśli pracownik nieposiadający polskiego obywatelstwa ma przyznane oświadczenie o niepełnosprawności. Wtedy dodatkowe środki wypłacane są przez PFRON.

Koszty zatrudnienia obcokrajowca

W przypadku uzyskania pozwolenia na pracę sezonową, konieczne jest złożenie oświadczenia, którego rejestracja kosztuje pracodawcę 30 zł. Dotyczy to pracowników z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji.

Pomoc w zatrudnieniu obcokrajowca

Jeśli nie wiesz, jak zatrudnić Ukraińca, a formalności z tym związane Cię przerastają, skontaktuj się z nami. W naszej kancelarii pracują prawnicy, którzy posiadają doświadczenie w takich sprawach, pomogą w opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Inne problemy prawne

Uzyskanie zezwolenia na pracę jest niemożliwe w sytuacji, gdy obcokrajowiec posiada zakaz wjazdu na terytorium Polski. Prawnik pomoże ustalić, jaki jest tego powód, a także postarać się o skrócenie deportacji w imieniu cudzoziemca.

Natomiast małżeństwo z Polakiem jest częstym sposobem na to, aby uzyskać obywatelstwo, a co za tym idzie – móc aplikować o pracę w Polsce bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności.