Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

obywatel polski / temat

Jak wygląda funkcjonowanie na polskim rynku zagranicznego przedsiębiorstwa?

polska flaga

Mogą one także podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej jak obywatele polscy….polskim mieszkającym na terenie naszego kraju, posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej kontynuowanej na podstawie wcześniejszej działalności posiadającej wpis do CEIDG, korzystają w Polsce z ochrony czasowej. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli z UE

widok Warszawy z góry

Jakie dokumenty są potrzebne, by zalegalizować pobyt obywatela UE w Polsce? Żeby zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce, przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek….W jaki sposób zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce? Jakie trzeba będzie złożyć dokumenty? Kogo dotyczy legalizacja pobytu? Jakie dokumenty są potrzebne, by zalegalizować pobyt obywatela UE w Polsce? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowca. Jak założyć firmę będąc cudzoziemcem?

Praca

obywatele….Pozornie nie jest to wcale trudne, ponieważ wygląda podobnie, jak w przypadku obywateli polskich. A czemu tylko pozornie? Jeśli występuje bariera językowa, to często ona jest źródłem problemów podczas wypełniania formularzy, wniosków. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Co musi wiedzieć obcokrajowiec, zanim kupi nieruchomość w Polsce?

stara kamienica

Przede wszystkim o polską narodowość lub pochodzenie, ale liczy się też sytuacja, w której wnioskodawca ma żonę lub męża, będących polskimi obywatelami….Okres ten ulega skróceniu do 2 lat, jeżeli obcokrajowiec jest małżonkiem polskiego obywatela. Również spadkobiercy nie muszą starać się o zezwolenie, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Meldunek a obcokrajowcy, kiedy obowiązkowy, terminy meldunkowe dla cudzoziemców

Miejsce zameldowania

Zarówno obywateli Polski, jak i obcokrajowców przebywających na terenie naszego kraju, obowiązuje meldunek. Co to jest? Jak należy go zgłosić i do kiedy? Przedstawiamy najważniejsze informacje. Obowiązek meldunkowy – co to jest, dla kogo? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Zasady leczenia obcokrajowców w Polsce

Lekarz

Obywatele państwa członkowskich UE/EFTA a leczenie w Polsce Obcokrajowcy posiadający ubezpieczenie w Polsce Opieka medyczna dla obcokrajowców, z którymi Polska podpisała porozumienie Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców pracujących w Polsce Obywatele państwa…obywateli. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Skrócenie deportacji, szybszy powrót pracownika z Ukrainy, Białorusi do pracodawcy z Polski

Składanie podpisu

Jak cofnąć zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski będąc obywatelem Ukrainy, Białorusi lub innego państwa? Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu Zobowiązanie do powrotu – komu zostanie wydane? Kiedy zobowiązanie do powrotu nie zostanie wydane?…Zobowiązani do powrotu nie będą również cudzoziemcy, którzy są małżonkami obywateli polskich lub cudzoziemców mających zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE. Zakaz ponownego wjazdu do Polski – na jaki czas? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

23 lata zmuszany do niewolniczej pracy na fermie pod Lubinem

niewolnicza praca na fermie drobiu

Polski….i handel ludźmi Jak już sygnalizowaliśmy, sprawą Rosjanina zajął się mecenas Dominik Góra, który wraz z innymi pracownikami kancelarii Lex Advena dołoży wszelkich starań, aby pobyt pana Mikołaja został zalegalizowany, a także by obcokrajowiec mógł zostać obywatelem prawa obcokrajowców w

czytaj dalej