Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

obywatelstwo polskie / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"obywatelstwo polskie"

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie? Jak zdobyć obywatelstwo polskie? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego? Kto nadaje obywatelstwo polskie? Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie?…Jak zdobyć obywatelstwo polskie? Cudzoziemiec, aby ubiegać się o polskie obywatelstwo, musi zebrać wszystkie wymagane dokumenty oraz złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego lub konsulatu. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Odebranie obywatelstwa polskiego – kiedy możliwe?

Paszport

Na jakiej podstawie może być odebrane obywatelstwo polskie? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Utrata obywatelstwa polskiego – kiedy jest możliwa? Jak zrzec się obywatelstwa polskiego?…Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego rodziców a kwestia dzieci Ile czeka się na zrzeczenie obywatelstwa polskiego? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest kilka. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Co istotne, aby obywatelstwo polskie mogło zostać nadane, obcokrajowiec musi znać język polski co najmniej na poziomie komunikatywnym….Małżeństwo a nabycie obywatelstwa polskiego Uznanie za obywatela polskiego – jak uzyskać? Co zrobić, gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego zostanie odrzucony? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

Oczywiście, uzyskać polskie obywatelstwo może też małoletni obcokrajowiec, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub obywatelstwo zostało mu przywrócone, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie….Nie można jednak zapomnieć o tym, że aby móc otrzymać polskie obywatelstwo, należy znać dobrze język polski. Dorosły cudzoziemiec, który ubiega się o uznanie za obywatela polskiego musi urzędowo potwierdzić znajomość języka polskiego. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Uznanie za obywatela polskiego, czyli sposoby jak zostać obywatelem Polski

Wniosek o paszport

Chcesz nabyć obywatelstwo polskie lecz nie wiesz, kiedy jest to możliwe i jakie warunki należy spełnić? Przedstawiamy sposoby, jak zostać obywatelem Polski oraz jakich formalności trzeba dopełnić. Jak uzyskać obywatelstwo polskie?…Kiedy nadanie obywatelstwa polskiego jest możliwe? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo? Obywatelstwo to formalna przynależność człowieka do państwa….Jakie zatem prawa i obowiązki daje obywatelstwo polskie? Jakie są prawa polskiego obywatela? Zgodnie z Konstytucją RP polskim obywatelom przysługują rozliczne wolności i prawa osobiste. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Jednym z praw obcokrajowców w Polsce jest możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa….Wszystkie, pozostałe przesłanki uznania regulowane są ustawą o obywatelstwie polskim. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Podstawa prawna zawarta jest w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r o obywatelstwie polskim….Pozwolenie na pracę w Polsce, a małżeństwo z obywatelem Polski Małżeństwo z Polakiem a obywatelstwo Polskie Prawo a małżeństwo cudzoziemca z obywatelem Polski Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terenie kraju, musi zalegalizować pobyt w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Obcokrajowcy, którzy planują pobyt stały w Polsce lub już przez kilka lat tu mieszkają, często zastanawiają się, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby otrzymać polskie obywatelstwo?…Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce Obcokrajowiec w Polsce powinien postarać się o wydanie karty pobytu. Co to jest? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Osoby ze statusem obcokrajowca w Polsce mogą starać się o obywatelstwo. Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać polskie obywatelstwo?…Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce Pozwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt stały Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej