Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Odebranie obywatelstwa polskiego – kiedy możliwe?

Paszport

Wiele mówi się o uzyskiwaniu obywatelstwa polskiego przez obcokrajowców. Takie sytuacje nierzadko są również nagłaśniane, z takich czy innych powodów. Mało z kolei mówi się o odebraniu obywatelstwa. Kiedy może to nastąpić? Na jakiej podstawie może być odebrane obywatelstwo polskie?

Jak uzyskać obywatelstwo Polskie?

Sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest kilka. Najpowszechniejszym z nich jest oczywiście urodzenie, co dotyczy sytuacji gdy przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub gdy dziecko urodzi się na terenie Polski, a jego rodzice są nieznani, nie mają żadnego obywatelstwa albo jest ono trudne do określenia.

Aby otrzymać polskie obywatelstwo, ma się trzy możliwości do wyboru. Pierwszym z nich jest nadanie, które może przekazać bezpośrednio Prezydent RP na wniosek samego zainteresowanego. Drugim sposobem jest uznanie, które następuje w momencie, gdy cudzoziemiec zna język polski, nie stanowi zagrożenia dla państwa, a także spełnia jeden z kryteriów czasowych legalnego pobytu w Polsce. Trzecią możliwością jest przywrócenie, czyli ponowne przyznanie obywatelstwa polskiego osobie, która je wcześniej utraciła. Tutaj też musi zostać sprawdzone, czy dana osoba nie stanowi zagrożenia dla obronności kraju i nie działa na jego szkodę.

Kiedy jednak może dojść do utraty obywatelstwa?

Utrata obywatelstwa polskiego – kiedy jest możliwa?

Z konstytucji RP jasno wynika, że jedynym sposobem na utratę obywatelstwa polskiego jest zrzeczenie się go. Państwo i władze państwowe same w sobie nie mają prawa do tego, by pozbawić obywatelstwa kogokolwiek, choć kiedyś było inaczej i taka możliwość istniała. Osoba ta musi więc samodzielnie zawnioskować o zrzeczenie się obywatelstwa, które potem opiniowane jest przez MSWiA, a później podpisywane przez prezydenta, który w ten sposób wyraża swoją zgodę.

Jak zrzec się obywatelstwa polskiego?

Aby zrzec się obywatelstwa polskiego należy złożyć wniosek do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody, zgodnie z miejscem zamieszkania. Jeżeli osoba czy osoby mieszkają za granicą, wówczas wniosek przekazywany jest konsulowi. Można to zrobić osobiście lub za pomocą korespondencji z podpisem urzędowym, a same dokumenty muszą być w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W przepisach został dokładnie określony wzór formularza, wraz ze wszystkimi szczegółami, w tym konieczność dołączenie fotografii, formy zawiadomienia oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa.

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego rodziców a kwestia dzieci

Z zasady dzieje się tak, że w momencie udzielenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa rodzicom, automatycznie rozciąga się ona także na dzieci. Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa składa tylko jedno z rodziców, wówczas przechodzi to także na małoletnie dziecko, które pozostaje pod jego stałą opieką, jeżeli władza rodzicielska nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo gdy drugi rodzic wyrazi na to zgodę. Gdy dziecko ma ukończone 16 lat, wtedy konieczne jest także wyrażenie jego zgody na zrzeczenie się obywatelstwa.

Ile czeka się na zrzeczenie obywatelstwa polskiego?

Po złożeniu wniosku, należy czekać na weryfikację urzędniczą. Wojewoda przekazuje wniosek Ministerstwu Wewnętrznemu, który go sprawdza pod względem bezpieczeństwa krajowego, a dopiero potem zostaje on przedstawiony na ręce Prezydenta RP. Gdy to nastąpi i wniosek zostanie podpisany, ostateczna utrata obywatelstwa następuje po 30 dniach od momentu wydania postanowienia w tej sprawie. Tak mówi formalność, jednak Prezydent RP ma możliwość wskazania w postanowieniu innego, krótszego terminu.

brak komentarzy

zostaw komentarz