Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta czasowego pobytu / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta czasowego pobytu"

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

Jakie dokumenty są potrzebne, by starać się o zezwolenie na pobyt czasowy? Ile trwa procedura wydania karty pobytu czasowego? Jak starać się o kartę pobytu czasowego? Gdzie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?…Na jakich warunkach wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy? O kartę pobytu czasowego może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który spełnia określone warunki. Sam dokument wydawany jest na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż na 3 lata. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Karta pobytu czasowego – pozostałe informacje Dowodem uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy, jest uzyskanie karty pobytu czasowego….Ponadto przepisy dokładnie określają, kiedy urząd może odmówić przyznania karty pobytu czasowego. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Karta pobytu a zezwolenie na pracę Posiadanie z kolei karty pobytu czasowego nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. Wszystko oczywiście będzie zależało także od typu zezwolenia o jakie się ubiegało….Zezwolenie na pracę wiąże się także z posiadaniem karty pobytu. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Jeżeli celem cudzoziemca jest praca w Polsce, może się on wówczas ubiegać o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej