Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta pobytu czasowego / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta pobytu czasowego"

Karta pobytu czasowego a karta pobytu stałego

Sprawy urzędowe

Zezwolenie na pobyt stały Zezwolenie na pobyt czasowy Co to jest karta pobytu? Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość obcokrajowca przebywającego w Polsce. prawa obcokrajowców w , , ,

czytaj dalej

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

Jakie dokumenty są potrzebne, by starać się o zezwolenie na pobyt czasowy? Ile trwa procedura wydania karty pobytu czasowego? Jak starać się o kartę pobytu czasowego? Gdzie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?…Na jakich warunkach wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy? O kartę pobytu czasowego może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który spełnia określone warunki. Sam dokument wydawany jest na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż na 3 lata. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Karta pobytu czasowego – pozostałe informacje Dowodem uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy, jest uzyskanie karty pobytu czasowego….Ponadto przepisy dokładnie określają, kiedy urząd może odmówić przyznania karty pobytu czasowego. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Karta pobytu a zezwolenie na pracę Posiadanie z kolei karty pobytu czasowego nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. Wszystko oczywiście będzie zależało także od typu zezwolenia o jakie się ubiegało….Zezwolenie na pracę wiąże się także z posiadaniem karty pobytu. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Jeżeli celem cudzoziemca jest praca w Polsce, może się on wówczas ubiegać o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Zatrudnienie Ukraińca z kartą pobytu

Pracownik budowlany

Najczęściej jest to karta pobytu czasowego, która określa, jak długo cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski. Jeżeli osoba taka chce podjąć pracę, konieczne jest dodatkowe wyrobienie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Po tym czasie należy ubiegać się ponownie o kartę pobytu czasowego lub starać się o zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały – komu przysługuje? prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Jak dokonywana jest kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP?

Kontrola dokumentów

W zależności od konkretnej sytuacji może to być wiza, paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, polski dokument podróży oraz polski dokument tożsamości cudzoziemca, czy też dokument potwierdzający przekroczenie granic RP w związku z wykonywaniem prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej