Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta pobytu stałego / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta pobytu stałego"

Jakie dokumenty do meldunku, ile kosztuje meldunek?

Kobieta siedząca na sofie

Gdy jest się obywatelem spoza wymienionych stref, potrzebna będzie karta pobytu stałego, rezydenta, pobytu ze względów humanitarnych lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy. Ile kosztuje dokonanie meldunku?…Trzeba także przygotować ważny dokument podróży, a w przypadku członków rodziny osób będących obywatelami UE lub EFTA dodatkowo konieczne należy przedstawić również ważną kartę stałego pobytu dla członka rodziny albo inny dokument potwierdzający powiązania prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

pobytu stałego, musi on spełniać określone wytyczne….Karta pobytu stałego przyznawana jest na okres nieoznaczony, to znaczy że nie ma ona terminu końcowego ważności. Wszystkie informacje można przeczytać w wyżej wymienionej ustawie, konkretnie w art. 195 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Przy czym warto dodać, że karta stałego pobytu wydawana jest na czas nieokreślony. Legalny pobyt w Polsce – jakie formalności trzeba spełnić?…Cudzoziemiec w Polsce musi pamiętać o tym, żeby wniosek o wydanie karty stałego pobytu złożyć osobiście i co istotne – nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie RP. A gdzie należy się z nim udać? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Karta pobytu a wyjazd za granicę w strefie Schengen, poza strefę Schengen

mężczyzna z walizką

Warto jednak pamiętać, że karta pobytu stałego wydana w Polsce nie zezwala obywatelowi państwa nienależącego do Unii Europejskiej do podjęcia i wykonywania pracy poza granicami Polski. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej