Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta stałego pobytu / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta stałego pobytu"

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

pobytu stałego, musi on spełniać określone wytyczne….Karta pobytu stałego przyznawana jest na okres nieoznaczony, to znaczy że nie ma ona terminu końcowego ważności. Wszystkie informacje można przeczytać w wyżej wymienionej ustawie, konkretnie w art. 195 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Przy czym warto dodać, że karta stałego pobytu wydawana jest na czas nieokreślony. Legalny pobyt w Polsce – jakie formalności trzeba spełnić?…Cudzoziemiec w Polsce musi pamiętać o tym, żeby wniosek o wydanie karty stałego pobytu złożyć osobiście i co istotne – nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie RP. A gdzie należy się z nim udać? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jakie dokumenty do meldunku, ile kosztuje meldunek?

Kobieta siedząca na sofie

Gdy jest się obywatelem spoza wymienionych stref, potrzebna będzie karta pobytu stałego, rezydenta, pobytu ze względów humanitarnych lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy. Ile kosztuje dokonanie meldunku?…Trzeba także przygotować ważny dokument podróży, a w przypadku członków rodziny osób będących obywatelami UE lub EFTA dodatkowo konieczne należy przedstawić również ważną kartę stałego pobytu dla członka rodziny albo inny dokument potwierdzający powiązania prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak wygląda funkcjonowanie na polskim rynku zagranicznego przedsiębiorstwa?

polska flaga

Zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na terenie naszego kraju jeśli: posiadają zezwolenie na pobyt stały czyli posiadają kartę stałego pobytu w Polsce, posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, posiadają zezwolenie prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

stałego pobytu wydanej przez wojewodę, urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego….dołączyć 1 zdjęcie, akt urodzenia, akt małżeństwa, uwierzytelnioną kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, uwierzytelnioną kopię zezwolenia na pobyt stały w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, uwierzytelnioną kopię karty prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Obcokrajowcy, którzy chcą legalnie mieszkać, pracować na terenie Polski, muszą uzyskać kartę stałego pobytu. Przedstawiamy, co to jest oraz jakie formalności należy spełnić, aby ją otrzymać. Zezwolenie na pobyt czasowy – kto musi się ubiegać? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Uznanie za obywatela polskiego, czyli sposoby jak zostać obywatelem Polski

Wniosek o paszport

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, to m.in. kserokopia ważnego paszportu lub dokumentu podróży, odpis zupełny aktu urodzenia, kserokopia zezwolenia na pobyt stały oraz karty stałego pobytu i oświadczenie o datach pobytu w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej