Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

Aby legalnie przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, należy posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane w określonych warunkach i na określony czas, po którym trzeba będzie starać się o jego ponowne przedłużenie. Jakie jednak dokumenty trzeba złożyć, by móc starać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Gdzie starać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce?

O zezwolenie na pobyt czasowy każdy cudzoziemiec powinien ubiegać się zaraz po przybyciu do Polski. Jest to dokładnie odpisana procedura administracyjna, a wszystkie dokumenty potrzebne do legalizacji pobytu należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego dla miejsca przebywania. Tam z kolei należy odnaleźć wydział ds. cudzoziemców, który zajmuje się kwestiami związanymi ze sprawami obcokrajowców.

Na jakich warunkach wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy?

O kartę pobytu czasowego może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który spełnia określone warunki. Sam dokument wydawany jest na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż na 3 lata. Mogą się jednak zdarzyć okoliczności, gdy na podstawie wyjątku, takie zezwolenie zostanie wydane na krótszy czas. O takie zezwolenia najczęściej starają się osoby jednocześnie ubiegające się o pozwolenie na pracę, ale nie tylko. Dotyczy to także cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą, podejmujących naukę i studia, wolontariusze, naukowcy, a także obcokrajowcy mający rodzinę w Polsce.

Jakie dokumenty są potrzebne, by starać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec ubiegający się o kartę czasowego pobytu powinien zgłosić się do Urzędu Wojewódzkiego przed ostatecznym terminem jego legalnej obecności w kraju, najpóźniej w ostatnim dniu. Należy wówczas przygotować odpowiednie dokumenty, jak wypełniony wniosek (dwa egzemplarze), a także okazać ważny dokument podróży, którym jest paszport (trzy kserokopie). Dodatkowo trzeba donieść 4 aktualne fotografie, a także w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę opiekunów. W urzędzie są dodatkowo pobierane odciski linii papilarnych, które później umieszczane są na karcie pobytu.

Koniecznie trzeba także przedstawić dokumenty potwierdzające dane we wniosku, a także te potwierdzające cel pobytu.

Co istotne, zarówno wniosek, jak i wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone do urzędu osobiście! Jeżeli dokona się tego przez pełnomocnika, urząd może wezwać taką osobę do wstawiennictwa w czasie 7 dni.

Ile trwa procedura wydania karty pobytu czasowego?

Jeżeli wniosek został złożony poprawnie i nie brakuje żadnych dokumentów, wówczas czas oczekiwania nie powinien trwać dłużej niż okres 1 miesiąca. Gdy sytuacja jest bardziej skomplikowana lub uwidocznią się jakieś braki, wówczas czas ten może przeciągnąć się do 2 miesięcy z koniecznością uzupełnienia luk. Z racji tego, że kolejki do urzędów są długie, w praktyce niestety czas oczekiwania może się znacząco wydłużyć, w niektórych przypadkach nawet od 3 do 18 miesięcy.

Co ważne, w momencie składania wniosku do urzędu, dokument podróży zostaje podbity stemplem z datą, co uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce aż do momentu zakończenia procedury legalizacji i otrzymania karty pobytu czasowego.

Jak starać się o kartę pobytu czasowego?

Formalności, jakie musi spełnić cudzoziemiec, bywają skomplikowane, szczególnie gdy nie zna się języka. W zależności od rodzaju zezwolenia będą też potrzebne inne dokumenty. W przypadku pracy może być konieczne zeznanie o wysokości dochodu czy potrzeby zaspokojenia potrzeb kadrowych. Gdy chce się on połączyć z rodziną, musi udowodnić źródło stałego dochodu, jak i dostarczyć odpis aktu stanu cywilnego. Może być konieczne także udowodnienie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiadania miejsca zamieszkania.

Rozeznanie się w tym wszystkim nie jest łatwe i z tego względu, pomoc w uzupełnieniu całej dokumentacji można uzyskać w kancelarii prawnej specjalizującej się w usługach legalizacji pobytu w Polsce. Niezależnie od celu przyjazdu trzeba pamiętać o spełnieniu wszystkich koniecznych warunków.

brak komentarzy

zostaw komentarz