Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Jednym z najczęstszych powodów, dla których cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski, jest praca. Aby mogli oni legalnie mieszkać i pracować, muszą posiadać do tego niezbędne zezwolenia. Jak ma się karta pobytu do pozwolenia na pracę? O czym warto pamiętać?

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Coraz więcej firm decyduje się na to, by zatrudniać obcokrajowców. Często dzieje się tak z racji braków kadrowych i problemów z pozyskaniem nowych pracowników. Mogą oni wówczas ubiegać się o zatrudnienie obcokrajowca, co wiąże się jednak ze spełnieniem określonych warunków opisanych w prawie. Podstawą jest przede wszystkim posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce. Najczęściej stara się o to nie tylko obcokrajowiec, co pracodawca, który musi jednocześnie wykazać, że nie ma możliwości pozyskania pracownika w kraju. Zezwolenie na pracę wiąże się także z posiadaniem karty pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jeżeli celem cudzoziemca jest praca w Polsce, może się on wówczas ubiegać o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. W ten sposób jednocześnie legalizuje się swoją obecność w kraju i dostaje możliwość podjęcia lub kontynuowania pracy. Co ważne, nie można podjąć pracy, nie mając jednocześnie zezwolenia na pobyt czasowy albo wizy. Inaczej jest w drugą stronę – w niektórych przypadkach możliwe jest podjęcie pracy przez cudzoziemca bez posiadania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dotyczy przede wszystkim osób mających zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce, posiadających ubezpieczenie zdrowotne, a ich pracodawca nie ma możliwości zapewnienia potrzeb kadrowych z innych źródeł. Takie zezwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, ale z możliwością krótszego okresu, jeżeli podpisana umowa o pracę uwzględnia inny termin. Co ważne, ze względu na różne typy pracy, możliwe jest uzyskanie innego typu zezwolenia (oznaczone literami od A do E). Dodatkowo, zmieniając pracę konieczne będzie ubieganie się o nowe zezwolenie.

Kiedy zezwolenie na pracę nie jest potrzebne?

Istnieje lista, która daje możliwość podjęcia pracy przez cudzoziemców bez posiadania zezwolenia na pracę czy karty pobytu. Dotyczy to przede wszystkim osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały czy rezydenta długoterminowego. Takiego pozwolenia nie muszą posiadać także osoby posiadające kartę pobytu czasowego, ale będący w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Posiadacze Karty Polaka, a także studenci, także nie mają obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Karta pobytu a zezwolenie na pracę

Posiadanie z kolei karty pobytu czasowego nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. Wszystko oczywiście będzie zależało także od typu zezwolenia o jakie się ubiegało. Każdy cudzoziemiec starający się o legalizację pobytu w Polsce musi bowiem przedstawić cel, dla którego przyjechał i chce przebywać w Polsce. Jeżeli był to powód inny niż praca, wówczas konieczne będzie dodatkowe zezwolenie właśnie w tym celu, czym powinien zająć się pracodawca chcący cudzoziemca zatrudnić.

brak komentarzy

zostaw komentarz