Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta pobytu wniosek / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta pobytu wniosek"

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Wniosek o kartę pobytu czasowego Wniosek o otrzymanie zezwolenia, karty pobytu czasowego należy dostarczyć osobiście (jak pisaliśmy wcześniej, wiąże się to z koniecznością złożenie odcisków linii papilarnych) w urzędzie wojewody właściwym ze względu na miejsce…Wymogiem formalnym jest także złożenie odcisków linii papilarnych podczas składania wniosku – jeśli cudzoziemiec tego nie wykona lub nie wyrazi na to zgody, wniosek o wydanie karty pobytu zostanie odrzucony. prawa obcokrajowców w , , , , , ,

czytaj dalej

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Muszą one zostać urzędowo potwierdzone, chyba że posiada się jeszcze aktualną kartę pobytu….Jeśli natomiast obcokrajowiec złożył wniosek o kartę pobytu, jego legalny pobyt w Polsce dobiegł końca, ale uzyskał stampilę w paszporcie, wtedy może kontynuować pracę u aktualnego pracodawcy lub u nowego, jeśli ma stosowne zezwolenie na pracę. prawa obcokrajowców w , , , , , ,

czytaj dalej

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

Ile trwa procedura wydania karty pobytu czasowego? Jeżeli wniosek został złożony poprawnie i nie brakuje żadnych dokumentów, wówczas czas oczekiwania nie powinien trwać dłużej niż okres 1 miesiąca. prawa obcokrajowców w , , , , , ,

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca we Wrocławiu, jak załatwić, co trzeba wiedzieć?

Notowanie w zeszycie

Wśród nich jest uzupełniony wniosek o kartę pobytu, kserokopia ważnego dokumentu podróży, dwa kolorowe zdjęcia oraz np. umowę najmu mieszkania, potwierdzenie prawa własności do nieruchomości w Polsce, potwierdzenie zameldowania na terytorium Polski itp….Kartę pobytu cudzoziemcy powinni odebrać osobiście, a małoletni poniżej 13. roku życia korzystają z przedstawiciela ustawowego lub kuratora. prawa obcokrajowców w , , , ,

czytaj dalej