Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu czasowego a karta pobytu stałego

Sprawy urzędowe

Obcokrajowcy, którzy planują przyjechać do Polski na dłużej, muszą wnioskować o uzyskanie karty pobytu. Jak to zrobić? I kogo dotyczyć będzie ten przepis? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Co to jest karta pobytu?

Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość obcokrajowca przebywającego w Polsce. Jest jednocześnie dowodem na to, że posiada on uprawnienia do przebywania na terenie RP oraz umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy.

Oprócz podstawowych danych osobowych, na karcie pobytu znajdują się informacje o rodzaju udzielonego zezwolenia, a także linie papilarne.

Co istotne, aby ją uzyskać, należy najpierw otrzymać zezwolenie na pobyt: czasowy, stały, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pobyt ze względów humanitarnych lub status uchodźcy/ochrony uzupełniającej. Za jej wydanie lub wymianę należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

Zezwolenie na pobyt stały

Jak zostało to już wspomniane, kartę pobytu można wydać m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały. Jest ono wydawane na czas nieokreślony, co oznacza, że obcokrajowiec jest uprawniony do przebywania w Polsce tak długo, jak będzie chciał. Przy czym, co jest istotne, karta pobytu ma dziesięcioletni okres ważności, po tym czasie należy ją wymienić (nie ma możliwości przedłużenia tego dokumentu).

Ten rodzaj zezwolenia można uzyskać w ściśle określonych przypadkach. Jakich? Gdy np. cudzoziemiec posiada polskie pochodzenie, pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej trzy lata przed złożeniem wniosku lub też mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres minimum pięciu lat.

A jakie formalności należy spełnić, aby uzyskać ten rodzaj zezwolenia? Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego cztery aktualne fotografie, dokumenty potrzebne do potwierdzenia danych określonych we wniosku, a także dowód opłacenia opłaty skarbowej, która wynosi 640 zł. W zależności od jego sytuacji oraz powodu, dla którego składa wniosek o legalizację pobytu w Polsce, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Najczęściej cała procedura trwa nie dłużej niż jeden miesiąc, aczkolwiek konieczne jest najpierw dopełnienie wszelkich formalności, w czym pomoże prawnik.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Obcokrajowiec, który planuje pobyt dłuższy niż 3 miesiące, powinien ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Na jego podstawie można przebywać w Polsce maksymalnie trzy lata, aczkolwiek może się zdarzyć, że właściwy urząd wyda zgodę na krótszy okres. Przed upłynięciem tego terminu, cudzoziemiec powinien ponownie złożyć wniosek o zezwolenie lub opuścić teren RP.

A kiedy można uzyskać ten typ zezwolenia? Przede wszystkim jeśli wykazane zostanie podjęcie lub kontynuacja pracy w Polsce, gdy prowadzona jest na obszarze kraju działalność gospodarcza czy też w sytuacji podjęcia studiów. Oczywiście, to nie jedyne przypadki, kiedy można złożyć wniosek o przyznanie tego uprawnienia.

Najważniejsze dokumenty, które będą potrzebne, to wypełniony wniosek w dwóch egzemplarzach, cztery aktualne fotografie oraz ważny dokument podróży. Decyzja zwykle wydawana jest w przeciągu miesiąca.

brak komentarzy

zostaw komentarz