Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Pozwolenie na pracę w Polsce – od czego zacząć? Jak legalnie pracować w Polsce?

podpisywanie dokumentów

Niektóre osoby przybywające do Polski w celach zarobkowych muszą liczyć się z tym, że będą musiały postarać się o pozwolenie o pracę, by móc robić to legalnie. O kim mowa? Jak załatwić pozwolenie na pracę w kraju nad Wisłą?

Jak legalnie pracować w Polsce?

Aby móc legalnie pracować w Polsce, należy przede wszystkim być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – zlecenie, o dzieło. Jednak w przypadku obcokrajowców istotne jest też to, by w ogóle znaleźć się w Polsce w sposób zgodny z prawem. Tak więc należy posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy.

Co to jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę to tak naprawdę dokument, który uprawnia obcokrajowca do podjęcia legalnej pracy w Polsce. Warto jednak wiedzieć, że cudzoziemiec nie może wykonywać pracy w Polsce, jeśli przebywa na jej terytorium na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym, ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego z uwagi na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 roku nowej ustawy o cudzoziemcach, ma być znacznie łatwiej ich zatrudnić w Polsce. Między innymi zezwolenie na pracę nie ma być wymagane w przypadku cudzoziemców delegowanych do pracy na terenie Polski na 3 miesiące, jeśli ich miejsce stałego pobytu jest za granicą.

Bez zezwolenia na pracę pracować mogą również cudzoziemcy z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji i Mołdawii. Oni przez okres 6 miesięcy ciągu 12 miesięcy mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, który jest zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz pisemnej umowy.

Tak obcokrajowiec zatrudniony w Polsce ma jednak szanse na wydłużenie swojego pobytu. W tym celu musi jednak zawnioskować pracodawca. Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce może być w trybie uproszczonym zarówno na umowę o pracę, jak i o dzieło czy zlecenie.

Od 1 stycznia 2018 roku jest też możliwość zatrudnienia obcokrajowca do pracy sezonowej. Takie zezwolenie jest wydawane na 9 miesięcy w roku kalendarzowym, ale w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce i innych sezonowych zajęciach.

Pozwolenie na pracę w Polsce – od czego zacząć?

Osoby posiadające status obcokrajowca w Polsce, a więc przebywające w kraju legalnie w celu wykonywania pracy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Takie dokumenty wydaje wojewoda w tzw. procedurze jednego wniosku. Tak więc obcokrajowiec dostaje jeden dokument, który zezwala zarówno na pobyt, jak i pracę w Polsce.

Mimo, że przepisy się zmieniają i stają się bardziej przyjazne pracownikom zza granicy, często bywa tak, że i tak konieczny jest kontakt z prawnikiem. Doświadczeni adwokaci wiedzą, jak skompletować dokumenty i pokazują, jak należy załatwić wszelkie formalności.

brak komentarzy

zostaw komentarz