Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem? Jakie dokumenty uprawniają do pracy w Polsce, a jakie wykluczają możliwość zarobkowania?

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Dynamiczny rozwój gospodarczy sprawia, że polski rynek pracy staje coraz bardziej atrakcyjny dla cudzoziemców. Z każdym rokiem polscy przedsiębiorcy zatrudniają więcej obcokrajowców, co związane jest z koniecznością dopełnienia formalności, które pozwolą im na legalną pracę. Jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem?

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?

Coraz więcej pracodawców korzysta z oferty osób, które przybywają do nas w celach zarobkowych. Status obcokrajowca w Polsce, jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia, możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. W pierwszej znajdują się obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ich przypadku zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nie jest obwarowane skomplikowaną procedurą, te osoby mogą swobodnie podejmować u nas pracę.

Kiedy okres zamieszkania, wskazanych obywateli, przekracza 3 miesiące prawo nakłada wymóg legalizacji pobytu w Polsce. W sytuacji, w której zatrudnienie chce podjąć osoba wchodząca w skład tzw. państw trzecich, przepisy generują sformalizowany proces ubiegania się o pracę. Główną podstawą prawną, która reguluje kwestie związane z konkretnymi wymogami wobec tych cudzoziemców, jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie wyszczególnione zostały warunki dotyczące pozwolenia na pracę w Polsce.

Czy obcokrajowiec może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Powszechny stał już się fakt, że obcokrajowiec zakłada firmę w Polsce, cudzoziemcy mają prawo rejestrować oraz prowadzić działalność gospodarczą, którą dopuszcza polskie prawo. Różnice, dotyczące formy prowadzenia działalności, są uzależnione od kraju pochodzenia osoby. Tak jak w przypadku obcokrajowca zatrudnionego w Polsce decyduje tutaj członkostwo państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez obcokrajowca spoza kręgu wspólnot, związane jest z określonymi barierami natury prawnej.

Które dokumenty uprawniają do pracy w Polsce?

Kiedy pracodawca chce zatrudnić do pracy obcokrajowca legalnie może starać się dla niego o zezwolenie na pracę lub dokonać w Powiatowym Urzędzie Pracy wpisu do ewidencji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Czasem zezwolenie nie jest wymagane, dzieje się tak kiedy imigrant dysponuje tzw. jednolitym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec, zatrudniony w Polsce, musi uzyskać właściwą dla jego sytuacji podstawę pobytową np. zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub wizę. Tytuł, który uprawnia do pobytu na terenie RP musi również dopuszczać możliwość podjęcia pracy.

Jakie dokumenty wykluczają możliwość zarobkowania w Polsce?

Należy wiedzieć, że nie każda wiza jest uprawnieniem do podjęcia legalnego zatrudnienia, ważny jest wskazany w niej cel przyjazdu do Polski. Wizy, które wykluczają możliwość zarobkowania to dokumenty wydane wyłącznie w celu turystycznym, wskazujące na korzystanie z czasowej ochrony oraz określające przyjazd ze względów humanitarnych lub wynikające z międzynarodowych zobowiązań.

brak komentarzy

zostaw komentarz