Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Co zmieniło się w przepisach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom?

Mężczyzna trzymający w dłoni rosyjski paszport

W 29 października 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał nowe rozporządzenie, które wprowadza zmiany w przepisach dotyczących powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Teraz obywatele Rosji nie będą mogli tak łatwo rozpocząć pracy w Polsce. Co dokładnie się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów? Sprawdźmy.

Rosja wykreślona z procedury oświadczeniowej

Dotychczas z uproszczonego procesu zatrudnienia mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniali obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Jest to szybka procedura, która pozwala w łatwy sposób uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Cały proces legalizacji zatrudnienia wraz ze złożeniem wniosku trwał zwykle siedem dni. W efekcie cudzoziemcy mogli wykonywać zawód w Polsce bez stosownego zezwolenia, wystarczyło posiadać oświadczenie, nie musieli oni wykonywać testu pracy. Federacja Rosyjska została wykreślona z listy państw, które mogły skorzystać z uproszczonego procesu o legalne zatrudnienie.

Przy obecnej sytuacji politycznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oświadczyło, że zmiany są konieczne w celu uniknięcia ryzyka migracyjnego z Rosji. Dlatego nowe przepisy znoszą ułatwienia w dostępie do pracy dla Rosjan.

Kiedy nowe przepisy o legalizacji pracy cudzoziemców wejdą w życie?

Rozporządzenie o nowych przepisach zostało ogłoszone 28 października 2022 roku, a nowe regulaminy weszły w życie wraz z następnym dniem.

Co uległo zmianie w legalizacji pracy cudzoziemców?

Minister rodziny i polityki oświadczył, że nowelizacji zostały poddane dwa rozporządzenia. Pierwsze z nich dotyczyło konkretnych państw i zezwoleń na pracę sezonową oraz o przepisach dotyczących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Druga nowelizacja określała sytuacje wydawania zgód bez względu na warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Czy zatrudnieni Rosjanie napotkają problemy w związku z nowymi przepisami?

Według danych Ministerstwa w Polsce pracuje prawie 35 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej, wielu z nich teraz może być zaniepokojona swoją sytuacją prawną. Jeśli cudzoziemiec z Rosji, został wpisany do ewidencji oświadczeń przed nowelizacją przepisów, to może on kontynuować aktywność zawodową aż do zakończenia ważności oświadczenia.

Wnioski złożone przed 28 października, a które w dalszym ciągu są analizowane, będą rozpatrywane według dotychczasowych przepisów.

W jaki sposób Rosjanie mogą teraz starać się o legalną pracę?

Od 28 października, pracodawca nie ma już możliwości złożenia oświadczenia w celu zatrudnienia obywatela Rosji. W przypadku pracy sezonowej przedsiębiorca zatrudniający obywatela Federacji Rosyjskiej zobowiązany jest dołączyć informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy do starosty. Pracodawca nie może jednak już skorzystać ze wpisu wielosezonowego.

brak komentarzy

zostaw komentarz