Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

Legalizacja pobytu w Polsce

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > Legalizacja pobytu w Polsce (Page 3)

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby móc studiować w Polsce?

Kostki z napisem studia

Co roku na polskich uczeniach rozpoczyna studia wielu cudzoziemców, którzy właśnie u nas chcą się kształcić. Nie licząc jednak problemów związanych z barierami językowymi czy kulturowymi, należy wziąć pod uwagę także prawo, które reguluje zasady przyjmowania obcokrajowców na polskie uczelnie. Jakie warunki muszą spełniać?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek jeżeli spełnia on określone ustawą przesłanki. Obywatelstwo polskie nadaje prezydent RP, sam natomiast wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wnoszą osoby zamieszkałe na terenie Polski za pośrednictwem właściwego wojewody. Jeśli natomiast chodzi o osoby mieszkające za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula.

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą?

Wypełnianie wniosków

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, ale nie wiesz, jak zalegalizować swój pobyt? Podpowiadamy, jakie kroki powinni podjąć obcokrajowcy, którzy myślą o założeniu swojego biznesu na terenie RP.

Jak dokonywana jest kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP?

Kontrola dokumentów

W określonych sytuacjach obcokrajowcy przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej muszą legalizować swój pobyt. Jednak nie zawsze wiedzą oni, że dopełnienie tych formalności może podlegać kontroli. Kiedy jest wykonywane i o czym warto wiedzieć wcześniej?