Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jakie prawa daje meldunek stały, co daje meldunek tymczasowy?

Dokumenty

Wszystkie osoby mieszkające w Polsce, zarówno obywatele, jak i obcokrajowcy, zobligowani są do zgłoszenia meldunku, czyli poinformowania odpowiedniego urzędu o aktualnym miejscu zamieszkania. Wyjaśniamy, na czym polega meldunek stały, kiedy należy zgłosić meldunek tymczasowy oraz czy w związku z tym przysługują jakiekolwiek prawa.

Jakie prawa daje meldunek stały

Obowiązek meldunkowy to zgłoszenie zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jak wspominaliśmy we wstępie, dotyczy zarówno obywateli Polski, jak i obcokrajowców, którzy przebywają tu na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy.

Na dokonanie zgłoszenia o nowym miejscu zamieszkania jest 30 dni. Przy czym, co istotne, obowiązek meldunkowy to nie tylko poinformowanie o miejscu swojego pobytu, ale także wymeldowanie się z niego.

Jeśli jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, meldunek (zarówno stały, jak i tymczasowy) musisz zgłosić najpóźniej w 30. dniu przyjazdu do Polski. Obywateli pozostałych krajów obowiązuje czterodniowy termin zgłaszania meldunku.

A jaka jest różnica pomiędzy meldunkiem stałym a tymczasowym? Meldunek tymczasowy należy zgłosić, gdy pobyt w innym miejscu, niż wskazuje na to twoje stałe zameldowania, trwa ponad trzy miesiące, lecz jednocześnie nie chcesz zmieniać obecnego stałego miejsca pobytu.

Tutaj należy również wiedzieć, że można mieć jednocześnie maksymalnie jedno miejsce pobytu stałego (zgłaszając nowe, zostaniesz automatycznie wymeldowany z poprzedniego) oraz jedno miejsce pobytu czasowego.

Wniosek o meldunek – jak zgłosić?

Na początku chcielibyśmy jeszcze raz pokreślić, że meldunek jest obowiązkowy, należy też trzymać się wyznaczonych przepisami terminów. Jak to zrobić? Na dwa sposoby.

Obywatele Polski oraz państw UE lub EFTA, mogą wypełnić oraz przesłać wniosek o meldunek przez internet, za pomocą profilu zaufanego (polscy obywatele mogą skorzystać także z dowodu elektronicznego). Oprócz tego istnieje możliwość złożenie wniosku osobiście w urzędzie gminy, która będzie obligatoryjna dla obywateli spoza UE lub EFTA. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający miejscu pobytu. Może to być umowa najmu lub tytuł prawny do mieszkania, jeśli go posiadasz.

Co daje meldunek stały oraz meldunek tymczasowy?

Zameldowanie jest obowiązkowe dla każdego, kto mieszka w Polsce na stałe lub w ramach pobytu czasowego, nie ma możliwości uchylenia się od tego. A czy w związku z tym przysługują jakiekolwiek prawa? W praktyce… nie. Obowiązek ten wynika z przepisów administracyjnych i służy przede wszystkim celom ewidencyjnym. Co ciekawe, adres zameldowania nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania, ponadto nie są to terminy, które mogą być zamiennie stosowane.

Jednak w przypadku obcokrajowców, zgłoszenie meldunku stałego lub tymczasowego może mieć bardzo duże znaczenie podczas załatwiania innych formalności. Jest przydatne, gdy składasz wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy lub stały, ubiegasz się o nadanie numeru PESEL, rejestrację w ZUS, czy o założenie konta bankowego.

Zaświadczenia o zameldowaniu może wymagać od ciebie dziekanat uczelni, w której chcesz studiować, a także zakład pracy. Natomiast za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, cudzoziemcy mogą zostać ukarani grzywną wynoszącą nawet do 5 000 zł.

3 komentarze

 • Waldek
  Odpowiedz 4 lipca 2022 at 14:08

  Jestem ciekaw, czy brak meldunku stałego i posiadanie tylko tymczasowego nie spowoduje, że nie można załatwić jakiejś sprawy. Na przykład rejestracji samochodu albo otrzymania paszportu itp.?

 • Barbara
  Odpowiedz 28 września 2022 at 08:07

  Czy meldując się na pobyt czasowy będę miała takie same przywileje jak mieszkańcy stali, np darmowy wstęp na Aqua Fitness dla seniorów fundowany przez prezydenta

  • Zbigniew
   Odpowiedz 5 października 2023 at 16:45

   Ukrainiec chcesz zameldować się u mnie. Czy ja ponoszę jakieś ryzyko?

zostaw komentarz