Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jakie dokumenty do meldunku, ile kosztuje meldunek?

Kobieta siedząca na sofie

Obowiązkiem każdego obywatela Polski, a także obcokrajowców, jest zameldowanie się w miejscu zamieszkania. Formalności należy dokonać w wyznaczonym miejscu i czasie, stosując się do obowiązujących przepisów. Co jest potrzebne do meldunku? Ile to w ogóle kosztuje?

Czym jest obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy, to konieczność zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w danym miejscu zamieszkania. Należy to zgłosić odpowiedniemu organowi administracyjnemu, z ustaleniem takich informacji jak adres i planowany czas pobytu. Najważniejszym celem tego działania, jest przede wszystkim prawidłowe ewidencjowanie ludności. Brak spełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary, w postaci pozbawienia wolności, grzywny lub nagany.

Kogo obejmuje obowiązek meldunkowy?

Jak zostało wspomniane, obowiązek meldunkowy dotyczy każdego obywatela Polski, a także każdej osoby zamieszkującą nasz kraj. Innymi słowy, obcokrajowcy przyjeżdżający na przykład w celach zarobkowych, także muszą dokonać meldunku. Tutaj jest ten obowiązek nawet bardziej pilnowany, niż w przypadku obywateli. Wiedza o tym, gdzie zamieszkuje i gdzie się znajduje dany cudzoziemiec, ma znaczenie nie tylko statystyczne, ale ma też związek z zachowaniem bezpieczeństwa. O ile Polaków może ominąć ewentualna kara, o tyle każdy obcokrajowiec będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami, jeżeli nie dopilnuje obowiązku meldunkowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do meldunku?

Meldunku należy dokonać we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie miasta lub gminy. Można to zrobić na dwa sposoby – osobiście lub przez internet, przy ta druga opcja dotyczy przede wszystkim cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA lub będące członkiem rodziny. Reszta musi zrobić to jedynie poprzez osobistą wizytę.

Należy w tym celu przygotować formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. Będąc właścicielem lub mając inny status prawny do mieszkania, potrzebny będzie jeden z wymienionych dokumentów: umowa cywilnoprawna np. za wynajem, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. Gdy nie ma się mieszkania czy innego tytułu prawnego, w takim przypadku właściciel nieruchomości musi podpisać i zatwierdzić pobyt na formularzu. Konieczne będzie też pokazanie dokumentu potwierdzającego prawa do mieszkania przez tę osobę.

Trzeba także przygotować ważny dokument podróży, a w przypadku członków rodziny osób będących obywatelami UE lub EFTA dodatkowo konieczne należy przedstawić również ważną kartę stałego pobytu dla członka rodziny albo inny dokument potwierdzający powiązania rodzinne. Gdy jest się obywatelem spoza wymienionych stref, potrzebna będzie karta pobytu stałego, rezydenta, pobytu ze względów humanitarnych lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy.

Ile kosztuje dokonanie meldunku?

Sama usługa zameldowania jest całkowicie bezpłatna i dotyczy to przede wszystkim pierwszego zaświadczenia. Każde kolejne, na przykład z powodu zagubienia zaświadczenia, będzie trzeba się liczyć z dodatkowym kosztem w wysokości 17 zł.

brak komentarzy

zostaw komentarz