Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak sprawdzić meldunek, jak zmienić meldunek, co daje meldunek?

Kobieta siedząca na łóżku z komputerem

Każdy, kto mieszka w Polsce, jest zobowiązany do spełnienia obowiązku meldunkowego. W równym stopniu dotyczy to tak samo obywateli Polski, jak i wszystkich obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają. W jaki sposób można się zameldować? Jak sprawdzić swój meldunek lub go zmienić? Co w ogóle daje zameldowanie?

Kogo obejmuje obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich, tak polaków, jak i wszystkich przyjeżdżających do kraju nad Wisłą obcokrajowców. Dorośli meldują się za siebie, a także muszą to zrobić za małoletnie dzieci, jeżeli pozostają w stosunku do nich opiekunami. Tak samo wygląda to w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych, które nie posiadają lub mają ograniczone zdolności do czynności prawnych. O obowiązku meldunkowym mówi dokładniej ustawa z dnia 24 września z 2010 r. o ewidencji ludności.

Jak sprawdzić swój meldunek?

Zameldować się można na dwa sposoby – bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta, albo online przez internet i należy to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, jak paszport, karta pobytu, wiza, formularz zgłoszeniowy oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu, umowę najmu czy odpis z księgi wieczystej i na tej podstawie dokonuje się zameldowania. Można otrzymać także zaświadczenie o zameldowaniu. Jeżeli jest to zameldowanie stałe, dostanie się je od ręki, jeżeli czasowe, należy o nie dodatkowo wnioskować. Na dokumencie tym będą wypisane wszystkie najważniejsze informacje meldunkowe.

Istnieje możliwość sprawdzenia swojego meldunku online przez system ePUAP, albo zweryfikować te dane osobiście w urzędzie. Co ważne zarówno meldunek, jak i jego sprawdzenie przez internet nie jest dostępne dla każdego. Nie mogę tego zrobić obcokrajowcy, którzy NIE są członkami EU, EFTA, albo nie są członkami rodziny danego cudzoziemca. W takim przypadku wszelkie formalności należy dokonać wyłącznie osobiście.

Jak zmienić meldunek?

Zmiana meldunku wygląda tak samo, jak w przypadku pierwszego zameldowania. Jeżeli z jakichś powodów cudzoziemiec się przeprowadza i zmienia miejsce zamieszkania, jego obowiązkiem jest dokonanie nowego meldunku. Robi to w ten sam sposób co poprzednio, w urzędzie miasta lub online, jeżeli ma taką możliwość. Wszystkie formalności, jakie musi dopełnić, wyglądają tak samo, jak poprzednio. Przy okazji nie trzeba dokonywać wymeldowania z wcześniejszego miejsca, dokona się to automatycznie, gdy zgłosimy nowe zameldowanie.

Co daje meldunek?

Na każdym obcokrajowcu przyjeżdżającym do Polski ciąży obowiązek meldunkowy, z którego musi się wywiązać pod groźbą kary. W praktyce jednak sam w sobie wiele nie daje. Przede wszystkim meldunek służy celom ewidencyjnym i jest pewną informacją dla organów państwa, jak wielu obywateli zamieszkuje w kraju. W przypadku cudzoziemców ma to jeszcze jedno znaczenie – w trakcie toczącego się postępowania o legalizację pobytu na terenie kraju, może on przedstawić dokument potwierdzający, że ma on zapewnione miejsce zamieszkania.

brak komentarzy

zostaw komentarz