Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Obowiązek meldunkowy w Polsce a cudzoziemcy

obowiazek-meldunkowy-obcokrajowcow

Każda osoba mieszkająca na terenie Polski musi się zameldować, czyli zarejestrować swoje miejsce zamieszkania. Jak wygląda obowiązek meldunkowy w przypadku obcokrajowców? Jaki wniosek i gdzie muszą oni złożyć, aby się zameldować w Polsce? Czy zameldowanie jest równoznaczne z przyznaniem numeru PESEL dla obcokrajowca?

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zgodnie z polskim prawem, każdy, kto mieszka na terenie RP, powinien się zameldować. Obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno polskich obywateli, jak i cudzoziemców. W przypadku obcokrajowców, obowiązek ten polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (lub wymeldowaniu się z tego miejsca), a także zgłoszeniu wyjazdu za granicę lub powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Kiedy obcokrajowcy muszą się zameldować?

Osoby posiadające polskie obywatelstwo, a także cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (obywatele państw członkowskich, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także obywatele Szwajcarii) muszą zameldować się najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do Polski. Ten sam okres dotyczy członków rodziny takich cudzoziemców. Z kolei obywatele innych państw, przebywający na terytorium Polski, mają na zameldowanie tylko 4 dni. Co więcej, nie mają oni możliwości zameldowania się przez internet.

Jak zameldować się w Polsce?

Istnieją dwa sposoby na zameldowanie się w Polsce. Można zrobić to zgłaszając się do odpowiedniego urzędu lub przez internet. W urzędzie zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.

A jakie dokumenty należy złożyć, aby się zameldować? Przede wszystkim wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu. Dodatkowo dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) – np. wypis z księgi wieczystej lub umowę najmu. Warto także pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą paszport oraz dokumenty związane z legalnym pobytem w Polsce.

Co ważne, zgłoszenie zameldowania w Polsce jest darmowe i zazwyczaj dostaje się je od razu.

Zameldowanie a PESEL dla obcokrajowca

Posiadanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe, jednak jest znacznym ułatwieniem w codziennym życiu. Obcokrajowcy nieposiadający tego numeru mogą mieć problemy z założeniem rachunku bankowego czy zawarciem umowy na telefon.

Jak uzyskać numer PESEL? Od stycznia 2018 r. jest to bardzo proste. Każdy cudzoziemiec, który zamelduje się na pobyt czasowy lub stały we właściwym urzędzie miasta lub gminy, automatycznie uzyska numer PESEL. Ta usługa jest również bezpłatna.

Kara dla cudzoziemca bez zameldowania

Warto pamiętać o obowiązku meldunkowym, ponieważ jego niedopełnienie podlega karze grzywny. Jednak kary tej nie stosuje się w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem lub członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Szwajcarii.

brak komentarzy

zostaw komentarz