Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Pandemia koronawirusa ma wpływ już niemal na każdą sferę życia. Zamykanie granic, wstrzymywanie środków transportu, zawieszanie pracy urzędów… To wszystko dotyczy także cudzoziemców mieszkających w Polsce, niektórym z nich kończy się legalny pobyt, to wszystko generuje stres i niepewność co do przyszłości. Co obcokrajowcy powinni wiedzieć o wszelkich formalnościach w czasach koronawirusa?

Stan epidemii a funkcjonowanie urzędów

Chcąc przedłużyć wizę lub dostać zezwolenie na pobyt czasowy, konieczne jest złożenie wniosku i dołączenie do niego dokumentów. W obecnej sytuacji większość urzędów zawiesiła swoją działalność, co potęguje niepokój wśród obcokrajowców, którym kończy się konieczne pozwolenie. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Formalności można dopełnić za pośrednictwem poczty, która funkcjonuje normalnie i nie zawiesiła swojej działalności. Zmienić się mogły jednak godziny pracy poszczególnych placówek. Wnioski trzeba wysyłać listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania przesyłki. Warto jednak pamiętać, by zrobić to przed upływem czasu legalnego pobytu w Polsce, data wysłania wniosku ma więc znaczenie. Po przywróceniu obsługi interesantów w urzędzie, jeśli zajdzie taka konieczność, dana osoba zostanie poinformowana o osobistym stawiennictwie.

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce a koronawirus

Kwestia zatrudnienia obcokrajowców w Polsce w czasie pandemii może być problematyczna. Zgodnie z prawem, nie można legalnie pracować nawet po złożeniu wniosku o przedłużenie wizy, musi zostać ona już uzyskana. Jest tu pewien wyjątek, chodzi o wizę, która jest jeszcze ważna. Wówczas legalna praca dalej jest możliwa. To samo dotyczy wniosków o zezwolenie na pobyt. Muszą one zostać urzędowo potwierdzone, chyba że posiada się jeszcze aktualną kartę pobytu. Jeśli natomiast obcokrajowiec złożył wniosek o kartę pobytu, jego legalny pobyt w Polsce dobiegł końca, ale uzyskał stampilę w paszporcie, wtedy może kontynuować pracę u aktualnego pracodawcy lub u nowego, jeśli ma stosowne zezwolenie na pracę.

Pobyt Ukraińców i obywateli z krajów z ruchu bezwizowego

W komfortowej sytuacji są Ukraińcy, którzy mają paszporty biometryczne, a także obywatele krajów należących do ruchu bezwizowego. Po zakończeniu ważności wizy D lub karty pobytu takie osoby mają automatycznie przedłużony ruch bezwizowy, który wynosi maksymalnie 90 dni. Jest jednak pewien haczyk. Taka możliwość jest zarezerwowana jedynie dla tych, którzy w ciągu ostatnich 180 dni nie wykorzystali tych 90 dni ruchu bezwizowego.

Sytuacja cudzoziemców a koronawirus

Warto uważnie śledzić działania rządu co do wprowadzanych rozporządzeń. Pracownicy z Ukrainy i innych krajów wschodnich w istotny sposób wspierają polską gospodarkę i należy ułatwić im legalny pobyt i zatrudnienie w tych trudnych czasach. Trzeba też być świadomym tego, że zamknięcie granic nie oznacza, że z Polski nie można wyjechać. Jest to oczywiście możliwe, jednak może to być nieco kłopotliwe, chociażby przez zawieszenie niektórych połączeń. Chociaż od 15.03.2020 r. obowiązuje zakaz wjazdu dla cudzoziemców, nie obejmuje on wszystkich. Nadal do Polski mogą dostać się obcokrajowcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP lub pozostają pod ich opieką, osoby mające Kartę Polaka, prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy na terytorium RP.

brak komentarzy

zostaw komentarz