Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jakie prawa pracownicze przysługują cudzoziemcom? Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca łamie prawo?

Pracownicy

Obcokrajowcy, którzy dokonali formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce i podjęli pracę w naszym kraju często nie wiedzą, jakie prawa im przysługują oraz gdzie się zgłosić, jeżeli są łamane. W związku z tym przedstawiamy, jak wygląda dochodzenie praw pracowniczych przez cudzoziemców.

Zezwolenie na pracę w Polsce

Zanim jednak przejdziemy do praw pracowniczych obcokrajowców w Polsce, warto byłoby zaznaczyć, że cudzoziemcy w większości przypadków najpierw muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie. Aby móc je otrzymać, muszą zalegalizować pobyt na terenie RP – w tym celu konieczne jest zdobycie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, które umożliwia podjęcie pracy.

O zezwolenie na pracę w Polsce zwykle muszą starać się obcokrajowcy będący obywatelami z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, wizy Schengen czy ruchu bezwizowego.

Natomiast wnioskowanie o przyznanie dokumentu umożliwiającego pracę w Polsce nie jest konieczne m.in. w sytuacjach, gdy cudzoziemcom nadany został status uchodźcy w Polsce, otrzymali ochronę uzupełniającą lub posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE czy zgodę na pobyt tolerowany.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jakiej sytuacji Ty się znalazłeś, możesz skorzystać z pomocy prawnika, który ustali Twój status prawny oraz podpowie, jakich formalności trzeba jeszcze dokonać, aby w pełni legalnie pracować na terenie RP.

Prawa pracownicze przysługujące cudzoziemcom

Tak naprawę cudzoziemców obowiązują takie same prawa i obowiązki, jak pracowników będących polskimi obywatelami. Jednak często nieznajomość przepisów sprawia, że obcokrajowcy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie mogą mieć oczekiwania względem polskiego pracodawcy.

A jakie podstawowe prawa pracownicze im przysługują? Przede wszystkim prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, które wypłacane jest co najmniej raz w miesiącu w z góry ustalonym terminie. Muszą być oni równo traktowani z tytułu wypełniania takich samych obowiązków, przy czym warunki wykonywania pracy powinny zostać określone w umowie o pracę, aby nie było wątpliwości co do ich zakresu. Obcokrajowcom przysługuje także coroczny, płatny urlop wypoczynkowy.

Oczywiście, muszą też przestrzegać obowiązków pracownika, takich jak staranne wykonywanie powierzonych zadań, stosowanie się do poleceń przełożonych/pracodawcy oraz przestrzeganie regulaminu oraz czasu pracy.

Jak obcokrajowcy mogą dochodzić praw pracowniczych?

W Polsce istnieją dwie drogi, jeśli chodzi o dochodzenie praw pracowniczych. Pierwsza z nich to zgłoszenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna mieć formę pisemną lub ustną, aczkolwiek w drugim wypadku należy osobiście zgłosić się do właściwego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy.

W efekcie PIP przeprowadza kontrolę pracodawcy, podczas której sprawdzana jest zasadność skargi. Jeśli zostanie ona potwierdzona, zostaną podjęte właściwe kroki wobec pracodawcy.

Swoich praw można też dochodzić na drodze sądowej. Lecz o ile w pierwszym przypadku nie jest konieczne korzystanie z pomocy prawników, o tyle złożenie pozwu sądowego oraz przedstawienie dowodów podczas rozprawy jest już procesem skomplikowanym, szczególnie dla osób nieposługujących się językiem polskim. W takim wypadku pomoc prawnika specjalizującego się w takich sprawach okazuje się być nieoceniona.

brak komentarzy

zostaw komentarz