Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak wypełnić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o czym pamiętać?

oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Chcąc zalegalizować zatrudnienie cudzoziemca, należy dopełnić wszelkich formalności. Dokumentem usprawniającym procedurę, jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Jak wypełnić je poprawnie i o czym pamiętać? Wszystkie szczegóły poniżej, zapraszamy więc do lektury!

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, czym jest?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to dokument, który pozwala na podjęcie legalnej pracy w naszym kraju obywatelom Europy Wschodniej, dokładnie państw: Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji i Armenii. Wniosek składany jest do właściwego urzędu pracy, przez pracodawcę chcącego zatrudnić cudzoziemca.

Jak wypełnić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Druk oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa się z 7 punktów, wraz z podpunktami, z których pierwsze 6 uzupełnia wnioskodawca, czyli pracodawca. Poniżej praktyczne wskazówki pomagające wypełnić wniosek.

Punkt 1

Pierwsza część oświadczenia o powierzeniu pracy składa się z informacji dotyczących pracodawcy, chcącego zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie.

Punkt 2

Punkt 2 składa się z informacji dotyczących chcącego się zatrudnić cudzoziemca. 9 podpunktów wymaga podania szczegółowych informacji dotyczących kandydata do pracy, a także posiadanego przez niego dokumentu podróży.

Punkt 3

Trzecia część oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to informacje o rodzaju pracy, czy stanowisku, które zajmował będzie zatrudniany obcokrajowiec. Obowiązkowo uzupełnić należy nazwę oraz kod zawodu, symbol PKD i podklasę działalności firmy. Przykładowo: stanowisko magazynier, PKD 5210B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. Ponadto zaznaczyć trzeba lokalizacje wykonywania obowiązków oraz dokładny adres wraz z określeniem powiatu i gminy. Dodatkowo w punkcie 3 należy określić rodzaj oferowanej umowy, czas pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

Punkt 4

W punkcie 4 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy wskazać okresy, w jakich zatrudniony będzie obcokrajowiec, czyli konkretne daty od rozpoczęcia działalności do jej zakończenia.

Punkt 5

Ta część wymaga zaznaczenia dokumentu pozwalającego na legalne przebywanie na terytorium Polski. Może to być wiza lub zezwolenie pobytowe. Wskazać należy datę ważności dokumentu oraz cel złożenia tego formularza.

Punkt 6

Część ta składa się z podpisu pracodawcy lub osoby upoważnionej w jego imieniu, a także wskazaniu miejsca i daty wypełnienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Punkt 7

W ostatniej części potwierdza się wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Wypełnia ją pracownik powiatowego urzędu pracy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, o czym jeszcze pamiętać?

Warto pamiętać, że wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dostępny jest do pobrania w internecie, a sam dokument złożyć można osobiście w urzędzie pracy lub drogą elektroniczną. Wybierając drugą możliwość, dokument musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym lub przesłać go można z wykorzystaniem konta ePUAP.

Opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi 100 zł, a za jej uiszczenie odpowiedzialny jest pracodawca.

brak komentarzy

zostaw komentarz