Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy – gdzie szukać pomocy?

Telefon w dłoni

Dyskryminacja cudzoziemców w pracy to niestety wciąż powszechny problem. Coraz więcej osób przyjeżdża do Polski na studia, do pracy, niektórzy zakładają własne firmy. Wciąż jednak dochodzi do nierównego traktowania pracowników, nie tylko ze względu na płeć, ale i narodowość. Gdzie więc szukać pomocy, kiedy w grę wchodzi dyskryminacja cudzoziemców w pracy?

Problem dyskryminacji w Polsce

Dyskryminacja w Polsce jest wciąż obecna i w znacznej mierze dotyczy ona osób obcych narodowości. Często pracodawcy nie są świadomi tego, jakie zezwolenia są niezbędne, by przyjąć cudzoziemca do pracy, zamykają więc rynek pracy dla „obcych” osób. Utrudniony jest więc sam dostęp do pracy. Problemem jest także blokowanie awansów dla obcokrajowców, uniemożliwianie rozwoju w celu podniesienia kwalifikacji, gorsze warunki finansowe. Przejawem dyskryminacji cudzoziemców są również niekorzystne warunki zatrudnienia, ale i zachowania, które naruszają godność człowieka, np. molestowanie lub niestosowne komentarze odnoszące się do narodowości, płci, wyznawanej religii czy orientacji seksualnej.

Cudzoziemcy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za konkretną pracę jak Polacy. Tak samo jest w przypadku prawa do urlopu, określonego czasu pracy (zazwyczaj 40 godzin tygodniowo), zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skutki dyskryminacji obcokrajowców w Polsce

Naruszanie praw imigrantów w Polsce jest surowo karane. Osoby, które doświadczyły dyskryminacji w pracy, mogą ubiegać się o odszkodowanie finansowe, które nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce. Wszystko zależy jednak od tego, o jakim zachowaniu dyskryminującym mowa. Prawa obcokrajowców w Polsce muszą być przestrzegane, a wszelkie ich naruszenia należy zgłaszać.

Dyskryminacja w miejscu pracy – gdzie szukać pomocy?

Możliwości jest wiele, jednak mało kto chce z nich korzystać. Problem dyskryminacji dla wielu osób jest wstydliwy, nie można jednak tego zostawiać. Każdy obcokrajowiec w Polsce ma możliwość dochodzenia swoich praw, gdy dochodzi do przejawów dyskryminacji w miejscu pracy i nie tylko.

Wiele jest miejsc, w których cudzoziemcy mogą szukać pomocy. Wśród nich są kancelarie prawne dla imigrantów, które zajmują się takimi problemami. Zakaz dyskryminacji znajduje się w Kodeksie pracy, a swoich praw cudzoziemcy mogą dochodzić w różny sposób, w tym na drodze sądowej. Obecność reprezentantów w postaci adwokatów jest dla wielu obcokrajowców pomocna. Często nie są oni świadomi swoich praw, do tego dochodzi bariera językowa, ale i kulturowa. Skorzystanie z porad prawnika często pomaga w przejściu przez proces sądowy.

Oprócz kancelarii pomocne są również takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli łamane są prawa pracownicze osoby, która jest zatrudniona na umowie o pracę, ma ona prawo do złożenia skargi do PIP. Pomoc osobom, które zmagają się z problemem dyskryminacji, świadczą również m.in.: Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

brak komentarzy

zostaw komentarz