Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Jak dokonywana jest kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP?

Kontrola dokumentów

W określonych sytuacjach obcokrajowcy przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej muszą legalizować swój pobyt. Jednak nie zawsze wiedzą oni, że dopełnienie tych formalności może podlegać kontroli. Kiedy jest wykonywane i o czym warto wiedzieć wcześniej?

Kiedy konieczna jest legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce?

Na początku warto byłoby wyjaśnić, kiedy konieczna jest legalizacja pobytu cudzoziemca. Przepisy określają dwa podstawowe przypadki. Pierwszy z nich dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Nie muszą oni w żaden sposób potwierdzać pobytu w Polsce, jeśli trwa on nie dłużej niż 3 miesiące. Gdy przekroczą ten termin, konieczne jest zarejestrowanie swojego pobytu. Przy czym najpierw mogą starać się o uzyskanie karty tymczasowego pobytu.

Natomiast obywatele państw spoza UE, EOG oraz EFTA mogą przebywać na terenie Polski na zasadach ruchu wizowego lub bezwizowego. W drugim przypadku konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu podróży, nie można też figurować w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba z zakazem wjazdu. Ruch bezwizowy nie obowiązuje obcokrajowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego czy bezpieczeństwa wewnętrznego. Natomiast aby uzyskać wizę, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

A jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce? Należy zgłosić się do odpowiedniego wojewody z listą niezbędnych dokumentów, którą przedstawiliśmy w osobnym artykule.

Co to jest kontrola legalności pobytu?

Co to jest kontrola legalności pobytu cudzoziemca w Polsce? Jest to wezwanie, podczas którego należy okazać dokumenty oraz zezwolenia poświadczającego możliwość przebywania na terytorium RP. Konieczne może być również udowodnienie, że obcokrajowiec posiada środki finansowe niezbędnego do utrzymania się.

A kto może przeprowadzać taką kontrolę? Funkcjonariusze służby celnej oraz straży granicznej, funkcjonariusze policji, a także upoważnieni pracownicy urzędu wojewódzkiego oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce.

Legalny pobyt w Polsce – jakie dokumenty są potrzebne?

Jak już zasygnalizowaliśmy, taka kontrola ma na celu sprawdzenie dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce. A co należy przedstawić? W zależności od konkretnej sytuacji może to być wiza, paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, polski dokument podróży oraz polski dokument tożsamości cudzoziemca, czy też dokument potwierdzający przekroczenie granic RP w związku z wykonywaniem zawodowych obowiązków.

Wymagane mogą być także dokumenty uprawniające do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przez obcokrajowca. W specjalnych przypadkach weryfikowane jest również, czy cudzoziemiec posiada wystarczające środki finansowe niezbędne do utrzymania się (dowodem może być np. czek podróżny, karta kredytowa lub dokument potwierdzający zdobycie stypendium). Oprócz tego należy udowodnić, że ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w Polsce.

brak komentarzy

zostaw komentarz