Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Zasady leczenia obcokrajowców w Polsce

Lekarz

Polskie przepisy określają trzy sytuacje dotyczące leczenia obcokrajowców w Polsce. Przez kogo jest to finansowane? Co wchodzi w zakres opieki medycznej? Przedstawiamy najważniejsze informacje oraz rozwiewamy wątpliwości związane z leczeniem cudzoziemców, którzy pracują w Polsce.

Obywatele państwa członkowskich UE/EFTA a leczenie w Polsce

Przypadki, z którymi najczęściej można się spotkać, dotyczą obcokrajowców będących obywatelami państw członkowskich UE/EFTA. Mają oni zagwarantowaną niezbędną opiekę medyczną, leki refundowane oraz środki pomocnicze. Trzeba jednak podczas leczenia okazać kartę EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. Jeśli nie jesteś w ich posiadaniu, otrzymasz od lekarza rachunek, lecz o zwrot kosztów leczenia będziesz musiał się ubiegać w instytucji, w której posiadasz ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast zakres leczenia zależy od tego, czy w Polsce przebywasz czasowo, czy na stałe. Konieczne może okazać się przedstawienie wymaganych dokumentów, aby świadczenia medyczne mogły zostać zrealizowane.

Obcokrajowcy posiadający ubezpieczenie w Polsce

W przypadku obcokrajowców posiadających ubezpieczenie w Polsce teoretycznie nie powinno być żadnych wątpliwości, ponieważ przepisy jasno określają, że gwarantowany jest taki sam dostęp do opieki medycznej, jak w przypadku polskich obywateli. Jednak w praktyce dla obcokrajowców pracujących na terenie RP realizacja świadczeń może rodzić problemy, dlatego za chwilę osobno zajmiemy się tym tematem.

Opieka medyczna dla obcokrajowców, z którymi Polska podpisała porozumienie

Trzecia sytuacja dotyczy obcokrajowców niebędących obywatelami państw członkowskich UE/EFTA, lecz pochodzących z krajów, z którymi Polska podpisała porozumienie. Tak jak w pierwszym przypadku, można skorzystać z niezbędnej opieki zdrowotnej, aczkolwiek pod warunkiem, że na terenie Polski przebywasz legalnie i nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi.

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców pracujących w Polsce

Osoby pracujące w Polsce powinny zostać objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, bez względu na to, czy są obywatelami RP, czy obcokrajowcami przebywającymi na terenie kraju na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy. I tak się oczywiście dzieje, jednak w przypadku cudzoziemców problem może pojawić się podczas… wizyty w placówce medycznej. Dlaczego? Ponieważ nie figurują oni w systemie eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców). W przychodniach czy w aptekach pacjenci wyszukiwani są po numerze PESEL, a obcokrajowcy w ZUS-ie zwykle identyfikowani są po numerze dowodu osobistego lub numerze paszportu – jest tak wtedy, gdy ich numer PESEL posiada inny format, co uniemożliwia wprowadzenie go do systemu).

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Trzeba potwierdzić prawo do świadczeń, co leży w gestii osób korzystających z opieki zdrowotnej. Najprościej można to zrobić poprzez przedstawienie druku ZUS RMUA.

Jeśli natomiast masz wątpliwości, czy przysługują Ci świadczenia medyczne, skontaktuj się z prawnikiem, który pomoże Ci w uzyskaniu potrzebnych dokumentów. Pamiętaj też, że jeśli potwierdzisz swoje ubezpieczenie, placówka zdrowotna nie może odmówić Ci prawa do korzystania ze świadczeń.

brak komentarzy

zostaw komentarz