Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Czy można oddelegować pracownika z Ukrainy do Niemiec, co mówi prawo?

Miejsce ustalania przepisów pracy w Niemczech

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w polskich firmach nie jest już niczym niezwykłym. Jednak, jako pracodawca zastanawiasz się może, jak wygląda kwestia delegacji za granicę. W poniższym artykule wyjaśniamy więc, czy można oddelegować pracowników z Ukrainy do Niemiec oraz co na ten temat mówi prawo.

Czy można oddelegować pracownika z Ukrainy do Niemiec?

Pracownik z Ukrainy może zostać legalnie oddelegowany do Niemiec, jeśli został przyjęty do pracy w Polsce w zgodzie z przepisami. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, nic nie stoi na przeszkodzie, aby polski przedsiębiorca oddelegował pracownika z Ukrainy do pracy do Niemiec. Jest to możliwe, przede wszystkim dzięki umowom międzynarodowym, w tym wypadku państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegóły i przepisy określające delegowanie pracowników do Niemiec opisują prawnicy na bartmanlegalupdates.com, gdzie znaleźć można informacje o minimalnych warunkach zatrudnienia i nie tylko.

Warto jednak pamiętać, że w świetle najnowszych przepisów, delegacja pracowników z Ukrainy może wydawać się prostsza, ale w dalszym ciągu konieczne jest działanie wobec prawa. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji o delegacji, warto upewnić się, czy pracownik nie przebywa na kwarantannie, oraz dysponuje odpowiednimi dokumentami.

Jak oddelegować pracownika z Ukrainy do Niemiec?

Podstawą delegacji pracownika z Ukrainy do Niemiec, jest legalne zatrudnienie w Polsce oraz posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów. Zaczynając od zatrudnienia, nowy pracownik musi legalnie przebywać na terenie kraju. Potwierdzeniem tego może być odpowiednia wiza, zezwolenie na pracę lub odpowiednie zaświadczenie Straży Granicznej.

Jeśli pracownik z Ukrainy jest już zatrudniony w zgodzie z przepisami w polskim przedsiębiorstwie, aby delegacja do Niemiec była możliwa, powinien on posiadać wizę Vander Elst, na której podstawie będzie on mógł legalnie przebywać i wykonywać pracę na terytorium Niemiec. Aby ją uzyskać, należy złożyć wymagane dokumenty i wnieść stosowną opłatę w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

Czy pracownik z Ukrainy musi mieć PESEL?

Analizując najnowsze przepisy, można stwierdzić, że posiadanie numeru PESEL nie jest najważniejszym elementem, podczas przyjmowania pracownika z Ukrainy w Polsce oraz delegowania ich do Niemiec. Delegacja jest bowiem możliwa, na podstawie zatrudnienia zgodnie z przepisami, a więc osoba musi przebywać lealnie na terytorium Polski. Poza tym, do uzyskania wizy Vander Elst, nie jest konieczne przedstawienie numeru PESEL, a wyłącznie aktualnego paszportu oraz zaświadczenia zameldowania w Polsce od co najmniej 4 tygodni, a więc 28 dni. Warto jednak pamiętać, że osoba zameldowana w Polsce na pobyt powyżej 30 dni otrzymuje PESEL z urzędu.

Jak więc widać oddelegowanie pracownika z Ukrainy do Niemiec jest jak najbardziej możliwe. Warto jednak upewnić się, że osoba kierowana do pracy za granicę posiada odpowiednie dokumenty, w tym wizę Vander Elst.

brak komentarzy

zostaw komentarz