Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Obcokrajowcy w Polsce a podatki – co trzeba wiedzieć, jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Wypełnianie rozliczeń

Cudzoziemcy, którze legalnie przebywają czy też pracują na terenie Polski, nie unikną płacenia podatków. W większości przypadków dotyczyć ich będzie podatek dochodowy od osób fizycznych lub osób prawnych, a także podatek od czynności cywilnoprawnych. W jakim terminie i gdzie należy się rozliczyć? I co zrobić, aby uniknąć podwójnego opodatkowania?

Kiedy obcokrajowców obowiązuje polski system podatkowy?

Nie każdy cudzoziemiec w Polsce będzie musiał opłacić podatek. Obowiązek ten zostanie na niego nałożony, jeśli przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku lub jeśli mieszka i pracuje w naszym kraju, jest to więc dla niego główne miejsce interesów osobistych oraz gospodarczych.

A co w sytuacji obcokrajowców, których miejsce zamieszkania nie znajduje się w Polsce? Wtedy będą musieli opłacić podatek według aktualnych przepisów, ale tylko od tych dochodów, które są w Polsce osiągane. Trzeba też wiedzieć, że może zostać nałożone na nich podwójne opodatkowanie. Kogo ono dotyczy i jak go uniknąć?

Co to jest podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie związane jest z koniecznością dwukrotnego płacenia podatku za ten sam dochód czy majątek. Dotyczyć może to zarówno obywateli polskich pracujących za granicą, jak i obcokrajowców w Polsce.

W praktyce wygląda to tak, że podwójne opodatkowanie może być nałożone na osoby, które mieszkają w Polsce dłużej niż wspomniane 183 dni i z tego powodu muszą odprowadzać podatek od uzyskiwanych dochodów, lecz jednocześnie są obywatelami innego kraju i z tego względu dodatkowo obowiązuje ich ojczysty system podatkowy.

Na szczęście władze różnych krajów już dawno zauważyły ten problem, podjęte zostały odpowiednie kroki w celu zminimalizowania jego występowania. W jaki sposób? Państwa podpisują między sobą umowy o unikaniu tego procederu. Polska posiada takie porozumienie z kilkudziesięcioma krajami, między innymi z Ukrainą, Rosją, Rumunią, Węgrami, Litwą czy Austrią.

Uzyskiwanie dochodu w Polsce przez cudzoziemców a płacenie podatków

Na początku należy zaznaczyć, że osoby fizyczne objęte podatkiem dochodowym w Polsce obowiązkowo muszą rozliczyć się ze swoich przychodów, płacić podatki. W sytuacji, gdy zostanie to zaniechane, najczęściej grozi im kara grzywny, a w ostatecznym przypadku kara pozbawienia wolności. Co istotne, dotyczy to nie tylko niepłacenia podatków, ale także podawania fałszywych informacji w rocznym zeznaniu.

A w jaki sposób należy się rozliczać? Należy złożyć PIT ze stanem na koniec grudnia poprzedniego roku. Składa się go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podatek obliczany jest w zależności od tego, jaki próg podatkowy został osiągnięty – w Polsce istnieją dwa progi. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązuje podatek liniowy w wysokości 19%.

Co istotne, aby uprościć całą procedurę, najczęściej pracodawca płaci zaliczki na podatek dochodowy – wypłacane pracownikowi wynagrodzenie jest o nie pomniejszane. Na początku bieżącego roku pracodawca uzupełnia PIT-11, w którym uzupełniane są informacje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu, odprowadzanych zaliczkach na podatek oraz na ubezpieczenie. I na tej podstawie należy następnie rozliczyć się z urzędem skarbowym. Może się jednak okazać, że konieczna będzie dopłata różnicy, w sytuacji gdy zaliczki nie pokryły całego podatku lub wręcz przeciwnie – podatnikowi zostanie wypłacona nadpłata.

Brzmi to w sposób skomplikowany? Możesz skorzystać z pomocy prawno-księgowej, aby unormować kwestie związane z legalizacją pobytu w Polsce, uzyskaniem zezwolenia na pracę oraz rozliczania się z uzyskiwanych dochodów.

brak komentarzy

zostaw komentarz