Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Prawnik dla imigrantów, czyli pomoc prawna dla cudzoziemców w Polsce

kobiety w kawiarni

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą napotkać na różnego rodzaju problemy. Zarówno te związane z formalnościami, jak i ogólnie z pobytem w kraju nad Wisłą, z pracą, z mieszkaniem, z małżeństwem. Jak i gdzie mogą szukać pomocy prawnej?

Bezpłatna pomoc prawna dla obcokrajowców

Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną. Organizują je zarówno organizacje pozarządowe, ale także radcy prawni i adwokaci. A na czym polega taka pomoc? Przede wszystkim na poinformowaniu obcokrajowca o obowiązujących w Polsce przepisach. Naturalnie głównie chodzi o zapisy na temat zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Mogą szukać informacji na temat przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach i z zakresu, jaki obejmują.

Widać więc wyraźnie, że nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców w Polsce obejmuje swoim zakresem dość wąski zakres. Przede wszystkim ten, który dotyczy statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej.

Warto jednak wiedzieć, że nie każdy obcokrajowiec przebywający w Polsce może liczyć na bezpłatną pomoc prawną. Nie obejmuje on m.in. osób, które uzyskują dochód większy niż 100% kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Co więcej, adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna dla cudzoziemców w Polsce

Widać więc wyraźnie, że choć w Polsce świadczą pomoc prawną dla cudzoziemców radcy prawni i adwokaci, często współpracujący z urzędami czy organizacjami pozarządowymi, to nie zawsze jest możliwe skorzystanie z nich. Zwłaszcza nieodpłatne. Aby bezpłatna pomoc była możliwa, musi dotyczyć spraw, które w ten sposób można załatwić.

Kolejnym problemem może być to, że najwięcej instytucji świadczących pomoc prawną, znajduje się na terenie Warszawy. W mniejszych miastach rozsianych po całym kraju także znajdują się takie ośrodki, ale nie oznacza to, że z dostępnością do bezpłatnej pomocy prawnej jest tak łatwo.

Na szczęście nie jest to jedyna możliwość. Z problemami cudzoziemców poradzić mogą są również prawnicy, którzy zajmują się problematyką legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Dzięki nim każdy obcokrajowiec, który ma problemy ze zrozumieniem zawiłości polskiego prawa, zarówno w kwestiach legalności pobytu, jak i w sprawach rodzinnych, może liczyć na fachową pomoc.

Prawnik dla imigrantów

Choć potencjalnie załatwienie wielu kwestii związanych z legalnością pobytu obcokrajowca w Polsce może załatwić on samodzielnie, w praktyce zdecydowanie lepiej jest, gdy mu ktoś w tym pomoże? Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że często okazuje się, że kolejność załatwiania spraw jest ważna. Ale nie tylko.

Chociaż przepisy jasno precyzują prawa i obowiązki obcokrajowców, to jednak praktyka pokazuje, że nawet urzędy mogą mieć problem z interpretacją i respektowaniem przepisów, które są po prostu skomplikowane.

Prawnik pracujący w kancelarii adwokackiej, która głównie zajmuje się pomocą prawną dla obcokrajowców, ma nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Dzięki temu jest w stanie znacznie szybciej i sprawniej poprowadzić cudzoziemca przez proces legalizacji pobytu, czy inną sprawę natury prawnej.

brak komentarzy

zostaw komentarz