Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

polskie obywatelstwo / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"polskie obywatelstwo"

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie? Jak zdobyć obywatelstwo polskie? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego? Kto nadaje obywatelstwo polskie? Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie?…Jak zdobyć obywatelstwo polskie? Cudzoziemiec, aby ubiegać się o polskie obywatelstwo, musi zebrać wszystkie wymagane dokumenty oraz złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego lub konsulatu. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Odebranie obywatelstwa polskiego – kiedy możliwe?

Paszport

Na jakiej podstawie może być odebrane obywatelstwo polskie? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Utrata obywatelstwa polskiego – kiedy jest możliwa? Jak zrzec się obywatelstwa polskiego?…Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego rodziców a kwestia dzieci Ile czeka się na zrzeczenie obywatelstwa polskiego? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest kilka. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

Oczywiście, uzyskać polskie obywatelstwo może też małoletni obcokrajowiec, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub obywatelstwo zostało mu przywrócone, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie….Nie można jednak zapomnieć o tym, że aby móc otrzymać polskie obywatelstwo, należy znać dobrze język polski. Dorosły cudzoziemiec, który ubiega się o uznanie za obywatela polskiego musi urzędowo potwierdzić znajomość języka polskiego. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Jednym z praw obcokrajowców w Polsce jest możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa….Wszystkie, pozostałe przesłanki uznania regulowane są ustawą o obywatelstwie polskim. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Co istotne, aby obywatelstwo polskie mogło zostać nadane, obcokrajowiec musi znać język polski co najmniej na poziomie komunikatywnym….Małżeństwo a nabycie obywatelstwa polskiego Uznanie za obywatela polskiego – jak uzyskać? Co zrobić, gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego zostanie odrzucony? prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Obowiązek meldunkowy w Polsce a cudzoziemcy

obowiazek-meldunkowy-obcokrajowcow

Osoby posiadające polskie obywatelstwo, a także cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (obywatele państw członkowskich, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także obywatele Szwajcarii) muszą zameldować prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Czy obcokrajowiec może nabyć udziały, akcje spółek z siedzibą w Polsce?

Akcje spółki

O uzyskanie zezwolenie wystąpić może osoba fizyczna, która nie posiada polskiego obywatelstwa, osoba prawna z siedzibą za granicą czy osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo? Obywatelstwo to formalna przynależność człowieka do państwa….Jakie zatem prawa i obowiązki daje obywatelstwo polskie? Jakie są prawa polskiego obywatela? Zgodnie z Konstytucją RP polskim obywatelom przysługują rozliczne wolności i prawa osobiste. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej