Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

co to jest obywatelstwo / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"co to jest obywatelstwo"

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem? Jak cudzoziemiec może stać się obywatelem Polski?…Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem? A jak się starać o obywatelstwo? Należy złożyć wniosek o uznanie za obywatele polskiego. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa polskiego Polskie przepisy mają za zadanie ograniczyć występowanie przypadków, w których małżeństwo zawierane jest wyłącznie dla uzyskania obywatelstwa….Co istotne, aby obywatelstwo polskie mogło zostać nadane, obcokrajowiec musi znać język polski co najmniej na poziomie komunikatywnym. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Odebranie obywatelstwa polskiego – kiedy możliwe?

Paszport

Na jakiej podstawie może być odebrane obywatelstwo polskie? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Utrata obywatelstwa polskiego – kiedy jest możliwa? Jak zrzec się obywatelstwa polskiego?…Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego rodziców a kwestia dzieci Ile czeka się na zrzeczenie obywatelstwa polskiego? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest kilka. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie? Jak zdobyć obywatelstwo polskie? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego? Kto nadaje obywatelstwo polskie? Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie?…Jeśli obywatelstwo polskie chcą uzyskać dzieci w wieku 16-18 lat muszą mieć zgodę rodziców na otrzymanie obywatelstwa. W razie gdy o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców, konieczna jest zgoda drugiego. Kto nadaje obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo? Obywatelstwo to formalna przynależność człowieka do państwa….Prawo do obywatelstwa jest jedną z podstawowych zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka. Samo posiadanie obywatelstwa wiąże się zarówno z pewnymi prawami, jak i obowiązkami wobec państwa. Jakie zatem prawa i obowiązki daje obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

flaga

Mogą też bez konieczności wnoszenia opłat złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w polskim konsulacie….Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Jednym z praw obcokrajowców w Polsce jest możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa….Wszystkie, pozostałe przesłanki uznania regulowane są ustawą o obywatelstwie polskim. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej?

Kobieta-Azjatka

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Obywatelstwo polskie nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które musiałby spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu ono nadane. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obowiązek meldunkowy w Polsce a cudzoziemcy

obowiazek-meldunkowy-obcokrajowcow

Osoby posiadające polskie obywatelstwo, a także cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA (obywatele państw członkowskich, które są stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także obywatele Szwajcarii) muszą zameldować prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Czy obcokrajowiec może nabyć udziały, akcje spółek z siedzibą w Polsce?

Akcje spółki

O uzyskanie zezwolenie wystąpić może osoba fizyczna, która nie posiada polskiego obywatelstwa, osoba prawna z siedzibą za granicą czy osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej