Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

obywatelstwo / temat

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo. Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem?

obrączki

Małżeństwo z obywatelem Polski a obywatelstwo Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem? Jak cudzoziemiec może stać się obywatelem Polski?…Jak starać się o obywatelstwo po ślubie z Polakiem? A jak się starać o obywatelstwo? Należy złożyć wniosek o uznanie za obywatele polskiego. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo, czyli uznanie małżonka za obywatela polskiego

Małżeństwo z Polakiem

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa polskiego Polskie przepisy mają za zadanie ograniczyć występowanie przypadków, w których małżeństwo zawierane jest wyłącznie dla uzyskania obywatelstwa….Co istotne, aby obywatelstwo polskie mogło zostać nadane, obcokrajowiec musi znać język polski co najmniej na poziomie komunikatywnym. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Odebranie obywatelstwa polskiego – kiedy możliwe?

Paszport

Na jakiej podstawie może być odebrane obywatelstwo polskie? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Utrata obywatelstwa polskiego – kiedy jest możliwa? Jak zrzec się obywatelstwa polskiego?…Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego rodziców a kwestia dzieci Ile czeka się na zrzeczenie obywatelstwa polskiego? Jak uzyskać obywatelstwo Polskie? Sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest kilka. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Murzyn na tle kamienicy

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie? Jak zdobyć obywatelstwo polskie? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego? Kto nadaje obywatelstwo polskie? Kiedy cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie?…Jeśli obywatelstwo polskie chcą uzyskać dzieci w wieku 16-18 lat muszą mieć zgodę rodziców na otrzymanie obywatelstwa. W razie gdy o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców, konieczna jest zgoda drugiego. Kto nadaje obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Obywatelstwo polskie – podstawowe prawa i obowiązki obywatela Polski

polska flaga łopocze na wietrze

Co to jest obywatelstwo? Jakie są prawa polskiego obywatela? Jakie polski obywatel ma obowiązki? Co to jest obywatelstwo? Obywatelstwo to formalna przynależność człowieka do państwa….Prawo do obywatelstwa jest jedną z podstawowych zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka. Samo posiadanie obywatelstwa wiąże się zarówno z pewnymi prawami, jak i obowiązkami wobec państwa. Jakie zatem prawa i obowiązki daje obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Uznanie za obywatela polskiego, czyli sposoby jak zostać obywatelem Polski

Wniosek o paszport

Uzyskanie obywatelstwa polskiego jest możliwe na cztery sposoby. To: nabycie obywatelstwa z mocy prawa; nadanie obywatelstwa przez Prezydenta; uznanie za obywatela polskiego; przywrócenie obywatelstwa polskiego….Kiedy nadanie obywatelstwa polskiego jest możliwe? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

flaga

Mogą też bez konieczności wnoszenia opłat złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w polskim konsulacie….Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce? Kto może starać się o legalizację pobytu?

Ludzie trzymający się za dłonie

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Osoby ze statusem obcokrajowca w Polsce mogą starać się o obywatelstwo. Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać polskie obywatelstwo?…Rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce Pozwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt stały Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Podstawa prawna zawarta jest w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r o obywatelstwie polskim….Małżeństwo z Polakiem a obywatelstwo Polskie Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim nie wiąże się z automatycznym nabyciem tego obywatelstwa przez cudzoziemca. Jest jednak przesłanką do ubiegania się o nie, ale pod kilkoma warunkami. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie? Obcokrajowcy, którzy planują pobyt stały w Polsce lub już przez kilka lat tu mieszkają, często zastanawiają się, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby otrzymać polskie obywatelstwo?…Na początku należy wspomnieć, że dostępne są dwie drogi: nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP lub uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej