Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu a wyjazd za granicę w strefie Schengen, poza strefę Schengen

mężczyzna z walizką

Czym jest karta pobytu? Czy umożliwia wyjazd poza granice Polski? Czy posiadacze karty pobytu mogą podróżować po strefie Schengen? A poza nią? Wyjaśniamy!

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość obcokrajowca podczas jego pobytu w Polsce. Umożliwia nie tylko pobyt cudzoziemca w Polsce, ale i zezwala na wielokrotne przekraczanie granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. Karta pobytu jest wydawana osobom, które otrzymały zezwolenie na pobyt. Może ono przyjąć 3 formy:

 • zezwolenie na pobyt czasowy – wydawane maksymalnie na 3 lata, nie może być przedłużone automatycznie. Przed upływem jego ważności należy zacząć ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia. Można się o niego ubiegać, jeśli planuje się w Polsce zostać dłużej niż 3 miesiące. Musi być jednak powód, dla którego cudzoziemiec chce zostać w kraju nad Wisłą,
 • zezwolenie na pobyt stały, a więc na 10 lat. Jednak po tym czasie wcale nie jest odbierane, a należy na nowo wystąpić o dokument. Warto wiedzieć, że jeśli obcokrajowiec dostanie zezwolenie na pobyt stały w Polsce, nie ma prawa do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – na 5 lat. Po upływie tego czasu można wymienić kartę na nową, bez konieczności uzyskania zezwolenia. Tak jak w przypadku pobyt stałego, po otrzymaniu zgody, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju.

Dokument wydawany jest też osobom o statusie uchodźcy, ale i w ramach ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W związku z powyższym – nie można dostać karty pobytu, jeśli nie ma się zezwolenia na pobyt w Polsce.

Karta pobytu a strefa Schengen

Osoby, które posiadają kartę pobytu, wydaną przez jedno z państw członkowskich obszaru Schengen, mogą przemieszczać się po terytorium całej strefy przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Aby móc legalnie podróżować po całej strefie Schengen obcokrajowiec musi mieć ważna kartę pobytu, paszport, poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto jednak pamiętać, że karta pobytu stałego wydana w Polsce nie zezwala obywatelowi państwa nienależącego do Unii Europejskiej do podjęcia i wykonywania pracy poza granicami Polski.

Niektóre osoby, które składają wniosek o wydanie karty pobytu i otrzymują w paszporcie stempel, zastanawiają się, czy to już wystarczy, by mogły swobodnie podróżować po strefie Schengen. Odpowiedź brzmi: nie. Oznacza on bowiem, że wniosek był złożony poprawnie i trwa postępowanie, a pobyt w Polsce jest legalny. Często taki rozwój wypadków jest to wynik współpracy z prawnikiem, który pomaga w wypełnieniu dokumentów. Nie ma jednak co liczyć, że stempel daje prawo do przekraczania granicy.

Czy posiadając kartę pobytu można wyjeżdżać poza strefę Schengen?

Istotne w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie powinno być to, że cudzoziemiec posiadający kartę pobytu wydaną przez Polskę, dalej jest obywatelem kraju, którego ma paszport. Tak więc przez władze innych krajów jest traktowany tak, jak obywatel kraju, z którego pochodzi. Właśnie dlatego nie może na podstawie karty pobytu wjeżdżać do krajów nienależących do strefy Schengen. Tak więc, aby udać się na przykład do Wielkiej Brytanii, nawet w celach turystycznych, musi uzyskać brytyjską wizę.

3 komentarze

 • Marcin
  Odpowiedz 7 maja 2022 at 11:06

  Artykuł zawiera informacje o tym, że cudzoziemiec posiadający kartę pobytu może przemieszczać się po terytorium całej strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
  Jak sprawa wygląda z wyjazdem poza strefę Schengen? Czy posiadacz karty pobytu czasowego może wyjechać na dowolny czas poza strefę?

 • Valerii
  Odpowiedz 13 lipca 2022 at 16:53

  Dzień dobry. Osoba zgubiła kartę pobytu która jest ważna. Ma paszport biometryczny. Czy można wyjechać za granicę w strefie Schengen.

  • Anastasiia
   Odpowiedz 30 sierpnia 2022 at 19:28

   Polecam złożyć wniosek o wydanie „duplikatu” karty w związku z jej utrata.

zostaw komentarz