Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

pobytu / temat

Jak zalegalizować pobyt dzieci cudzoziemców w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce

Niesie to za sobą konieczność legalizacji pobytu zarówno obcokrajowców jak i ich dzieci. W jaki sposób przebiega procedura legalizacji pobytu dzieci cudzoziemców? Na czym polega legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce?…Kiedy prawny opiekun dziecka przebywa w Polsce na podstawie bezterminowego pobytu, małoletniemu przyznaje się zezwolenie na pobyt stały. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak dokonywana jest kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP?

Kontrola dokumentów

Kiedy konieczna jest legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce? Co to jest kontrola legalności pobytu? Legalny pobyt w Polsce – jakie dokumenty są potrzebne? Kiedy konieczna jest legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce?…Nie muszą oni w żaden sposób potwierdzać pobytu w Polsce, jeśli trwa on nie dłużej niż 3 miesiące. Gdy przekroczą ten termin, konieczne jest zarejestrowanie swojego pobytu. Przy czym najpierw mogą starać się o uzyskanie karty tymczasowego pobytu. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca, jak załatwić?

podpisywanie dokumentów

Aby móc jednak to wszystko robić w kraju nad Wisłą, muszą postarać się o wydanie karty pobytu. Jak ją załatwić? Karta pobytu – co to takiego? Jak uzyskać kartę pobytu? Zezwolenie na pobyt a karta pobytu Karta pobytu – co to takiego?…Aby móc otrzymać kartę pobytu, należy najpierw wystąpić o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Zasady przyjazdu i pobytu w Polsce rodziny cudzoziemca mieszkającego w RP

Rodzina

Prawo to przysługuje cudzoziemcom, którzy posiadają: zezwolenie na pobyt stały/zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy od co najmniej dwóch lat, zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań…Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemców Oprócz tego, można starać się również o legalizację pobytu dzieci cudzoziemców. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu a wyjazd za granicę w strefie Schengen, poza strefę Schengen

mężczyzna z walizką

Karta pobytu a strefa Schengen Czy posiadając kartę pobytu można wyjeżdżać poza strefę Schengen? Czym jest karta pobytu? Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość obcokrajowca podczas jego pobytu w Polsce….Czym jest karta pobytu? Czy umożliwia wyjazd poza granice Polski? Czy posiadacze karty pobytu mogą podróżować po strefie Schengen? A poza nią? Wyjaśniamy! Czym jest karta pobytu? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Legalizacja pobytu w Polsce obywateli z UE

widok Warszawy z góry

Jakie dokumenty są potrzebne w zależności od celu pobytu? Kogo dotyczy legalizacja pobytu? Legalizacja czyli zarejestrowanie pobytu w Polsce obejmuje kilka grup….W jaki sposób zalegalizować pobyt obywatela Unii Europejskiej w Polsce? Jakie trzeba będzie złożyć dokumenty? Kogo dotyczy legalizacja pobytu? Jakie dokumenty są potrzebne, by zalegalizować pobyt obywatela UE w Polsce? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak sprawdzić status sprawy karty pobytu? Gdzie szukać pomocy, gdy odmówiono karty pobytu?

Sprawdzanie wniosku na komputerze

Jakie kroki podjąć, gdy legalizacja pobytu w Polsce się nie powiodła? Jak uzyskać kartę pobytu? Legalizacja pobytu w Polsce – gdzie sprawdzić status sprawy? Karta pobytu – co zrobić, gdy zostanie cofnięta? Jak uzyskać kartę pobytu?…Najczęściej jest to zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, a także pobyt rezydenta długoterminowego UE. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej?

Kobieta-Azjatka

Cudzoziemiec spoza UE a stały pobyt w Polsce Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce jest bardzo skomplikowana….Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce Pobyt w Polsce cudzoziemca spoza UE do 3 miesięcy Co musi zrobić cudzoziemiec spoza UE, by zalegalizować pobyt w Polsce na dłużej? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jak wygląda legalizacja pobytu w Polsce cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą?

Wypełnianie wniosków

Legalizacja pobytu w Polsce w związku z otworzeniem biznesu Jak już wspominaliśmy, w niektórych przypadkach, aby móc prowadzić działalność gospodarczą w naszym kraju, należy zalegalizować swój pobyt….Muszą spełnić określone warunki, m.in. unormować kwestie związane z legalizacją pobytu w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Legalizacja pobytu dla Ukraińca, Białorusina, jak zacząć, co dalej?

uścisk dłoni

Ponadto Służba Graniczna może zażądać okazania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce oraz wystarczającą ilość środków pieniężnych na czas pobytu i powrót do kraju pochodzenia….Pobyt w Polsce Ukraińca i Białorusina Jeżeli Ukrainiec lub Białorusin przebywa w Polsce na podstawie wizy i chce legalnie pozostać w kraju, musi ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Przedłużenie wizyt jest raczej nie do wykonania. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej