Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

wniosek karta pobytu / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"wniosek karta pobytu"

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Wniosek o kartę pobytu czasowego Wniosek o otrzymanie zezwolenia, karty pobytu czasowego należy dostarczyć osobiście (jak pisaliśmy wcześniej, wiąże się to z koniecznością złożenie odcisków linii papilarnych) w urzędzie wojewody właściwym ze względu na miejsce…Wymogiem formalnym jest także złożenie odcisków linii papilarnych podczas składania wniosku – jeśli cudzoziemiec tego nie wykona lub nie wyrazi na to zgody, wniosek o wydanie karty pobytu zostanie odrzucony. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca we Wrocławiu, jak załatwić, co trzeba wiedzieć?

Notowanie w zeszycie

Wśród nich jest uzupełniony wniosek o kartę pobytu, kserokopia ważnego dokumentu podróży, dwa kolorowe zdjęcia oraz np. umowę najmu mieszkania, potwierdzenie prawa własności do nieruchomości w Polsce, potwierdzenie zameldowania na terytorium Polski itp….Kartę pobytu cudzoziemcy powinni odebrać osobiście, a małoletni poniżej 13. roku życia korzystają z przedstawiciela ustawowego lub kuratora. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Cudzoziemiec w Polsce musi pamiętać o tym, żeby wniosek o wydanie karty stałego pobytu złożyć osobiście i co istotne – nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie RP. A gdzie należy się z nim udać?…Aby unormować status obcokrajowca w Polsce, konieczne może okazać się zgłoszenie wniosku o wydanie karty stałego pobytu. Dla wielu cudzoziemców zagadnienia prawne z tym związane są zbyt skomplikowane, dlatego postaramy się wyjaśnić podstawowe kwestie. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Koronawirus, zamknięte granice a karta tymczasowego pobytu, zatrudnienie w Polsce

Pieczątka na paszporcie

Muszą one zostać urzędowo potwierdzone, chyba że posiada się jeszcze aktualną kartę pobytu….Jeśli natomiast obcokrajowiec złożył wniosek o kartę pobytu, jego legalny pobyt w Polsce dobiegł końca, ale uzyskał stampilę w paszporcie, wtedy może kontynuować pracę u aktualnego pracodawcy lub u nowego, jeśli ma stosowne zezwolenie na pracę. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu a wyjazd za granicę w strefie Schengen, poza strefę Schengen

mężczyzna z walizką

Niektóre osoby, które składają wniosek o wydanie karty pobytu i otrzymują w paszporcie stempel, zastanawiają się, czy to już wystarczy, by mogły swobodnie podróżować po strefie Schengen. Odpowiedź brzmi: nie. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Jak sprawdzić status sprawy karty pobytu? Gdzie szukać pomocy, gdy odmówiono karty pobytu?

Sprawdzanie wniosku na komputerze

Zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie karty pobytu wymaga osobistego stawiennictwa się cudzoziemca w urzędzie. Jednak w czasie, gdy procedura jest w toku, nie trzeba odwiedzać urzędu, aby uzyskać informację dotyczącą statusu sprawy. Jak to zrobić? prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej