Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

praca w polsce / temat

Pozwolenie na pracę w Polsce – od czego zacząć? Jak legalnie pracować w Polsce?

podpisywanie dokumentów

Jak legalnie pracować w Polsce? Co to jest zezwolenie na pracę? Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę? Pozwolenie na pracę w Polsce – od czego zacząć? Jak legalnie pracować w Polsce?…Kto nie potrzebuje zezwolenia na pracę? W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 roku nowej ustawy o cudzoziemcach, ma być znacznie łatwiej ich zatrudnić w Polsce. prawa obcokrajowców w ,

czytaj dalej

Jak zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem? Jakie dokumenty uprawniają do pracy w Polsce, a jakie wykluczają możliwość zarobkowania?

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Które dokumenty uprawniają do pracy w Polsce?…Czy obcokrajowiec może założyć działalność gospodarczą w Polsce? Które dokumenty uprawniają do pracy w Polsce? Jakie dokumenty wykluczają możliwość zarobkowania w Polsce? Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Jakie prawa pracownicze przysługują cudzoziemcom? Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca łamie prawo?

Pracownicy

Obcokrajowcy, którzy dokonali formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce i podjęli pracę w naszym kraju często nie wiedzą, jakie prawa im przysługują oraz gdzie się zgłosić, jeżeli są łamane….Zezwolenie na pracę w Polsce Prawa pracownicze przysługujące cudzoziemcom Jak obcokrajowcy mogą dochodzić praw pracowniczych? prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Kiedy cudzoziemcy muszą płacić podatki w Polsce?

Murzyn w garniturze

Opodatkowanie wynagrodzenia obcokrajowca w Polsce Jeśli obcokrajowiec zawarł umowę o pracę z polskim pracodawcą oraz wykonywał pracę na terytorium Polski, to pracodawca musiał w trakcie roku odprowadzać zaliczki na PIT….Jeśli obcokrajowiec jest zatrudniony u pracodawcy zagranicznego, ale w części swoją pracę wykonuje na terytorium Polski musi sięgnąć do właściwej umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu a pozwolenie na pracę

Grupa ludzi

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce? Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Kiedy zezwolenie na pracę nie jest potrzebne? Karta pobytu a zezwolenie na pracę Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce?…Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Jeżeli celem cudzoziemca jest praca w Polsce, może się on wówczas ubiegać o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Kiedy starosta może odmówić wpisu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

dokumenty

Pozwolenie na pracę w Polsce wymagane jest w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najczęściej przyznawane jest zezwolenie na pracę typu A….Co zrobić, gdy starosta odmówi wpisu do oświadczenia o powierzeniu pracy? W Polsce wciąż zdarza się, że decyzje o legalizacji pobytu albo pracy przyznawane są z opóźnieniem lub rozpatrywane odmownie. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu a zatrudnienie obcokrajowca

Praca w Polsce

Zezwolenie na pobyt w Polsce a podjęcie pracy Czy karta pobytu uprawnia do zatrudnienia obcokrajowca?…Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców Zezwolenie na pobyt w Polsce a podjęcie pracy Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce, choć zdarza się coraz częściej, nie jest wcale takie łatwe. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Małżeństwo z Polakiem – imigracja, karta stałego pobytu, pozwolenie na pracę…

Para biorąca ślub

Pozwolenie na pracę w Polsce, a małżeństwo z obywatelem Polski Zawarcie uznanego przez Rzeczpospolitą związku małżeńskiego z obywatelem lub obywatelką Polski pozwala na uzyskanie wolnego dostępu do polskiego rynku pracy….Pozwolenie na pracę w Polsce, a małżeństwo z obywatelem Polski Małżeństwo z Polakiem a obywatelstwo Polskie Prawo a małżeństwo cudzoziemca z obywatelem Polski Aby cudzoziemiec mógł przebywać na terenie kraju, musi zalegalizować pobyt w Polsce. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Wiza do Polski – kto potrzebuje wizy, aby wjechać na teren Polski?

wiza

Rodzaje wizy do Polski Wizy wydawane w celu wykonywania pracy Wjazd obcokrajowca na teren Polski Na wstępie należy zaznaczyć, że przejeżdżając granicę wjeżdża się nie tylko do Polski, ale i do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen….Jednak aby ją otrzymać musi posiadać zezwolenie na pracę w Polsce, wpis do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi, zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej

Karta pobytu a wyjazd za granicę w strefie Schengen, poza strefę Schengen

mężczyzna z walizką

Warto wiedzieć, że jeśli obcokrajowiec dostanie zezwolenie na pobyt stały w Polsce, nie ma prawa do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – na 5 lat….Tak jak w przypadku pobyt stałego, po otrzymaniu zgody, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju. prawa obcokrajowców w

czytaj dalej