Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search
 

karta pobytu dla cudzoziemca / temat

Lex Advena, pomoc prawna dla obcokrajowców > temat"karta pobytu dla cudzoziemca"

Karta pobytu dla Ukraińca, jak załatwić?

podpisywanie dokumentów

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie tylko….Zezwolenie na pobyt a karta pobytu Cudzoziemiec, który planuje przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Może je otrzymać maksymalnie na 3 lata. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Dokumenty karty pobytu czasowego dla cudzoziemca

Mężczyzna przy komputerze

O kartę pobytu czasowego może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który spełnia określone warunki. Sam dokument wydawany jest na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż na 3 lata….Cudzoziemiec ubiegający się o kartę czasowego pobytu powinien zgłosić się do Urzędu Wojewódzkiego przed ostatecznym terminem jego legalnej obecności w kraju, najpóźniej w ostatnim dniu. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu dla Ukraińca we Wrocławiu, jak załatwić, co trzeba wiedzieć?

Notowanie w zeszycie

Karta pobytu a dokumenty Cudzoziemcy, chcący uzyskać kartę pobytu, muszą przygotować niezbędne do tego procesu dokumenty….Kartę pobytu cudzoziemcy powinni odebrać osobiście, a małoletni poniżej 13. roku życia korzystają z przedstawiciela ustawowego lub kuratora. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu a zatrudnienie obcokrajowca

Praca w Polsce

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca przebywającego na terenie Polski. Jest na niej określone, na jakiej podstawie dokument został wydany….Jednak co istotne, sama karta pobytu nie wystarczy, aby zatrudnić cudzoziemca. Konieczne jest przedłożenie dokumentu poświadczającego uzyskanie od wojewody pozwolenia na pobyt stały lub jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Jak sprawdzić status sprawy karty pobytu? Gdzie szukać pomocy, gdy odmówiono karty pobytu?

Sprawdzanie wniosku na komputerze

Na początku trzeba wiedzieć, że karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca przebywającego w Polsce, a także poświadcza posiadanie uprawnień do przebywania na terenie RP….Zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie karty pobytu wymaga osobistego stawiennictwa się cudzoziemca w urzędzie. Jednak w czasie, gdy procedura jest w toku, nie trzeba odwiedzać urzędu, aby uzyskać informację dotyczącą statusu sprawy. Jak to zrobić? prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Aby unormować status obcokrajowca w Polsce, konieczne może okazać się zgłoszenie wniosku o wydanie karty stałego pobytu. Dla wielu cudzoziemców zagadnienia prawne z tym związane są zbyt skomplikowane, dlatego postaramy się wyjaśnić podstawowe kwestie. prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej

Karta pobytu czasowego, co to jest? Jak otrzymać? Ile się czeka?

Skłaanie wniosku

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać wydane także ze względów rodzinnych, to m.in. małżeństwo z obywatelem polskim, łączenie rodzin (wniosek o wydanie karty pobytu dla członków rodziny cudzoziemca – wtedy warunkiem jest posiadanie przez obcokrajowca, który prawa obcokrajowców w , ,

czytaj dalej