Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta stałego pobytu w Polsce – jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić?

Wysyłanie wniosku

Aby unormować status obcokrajowca w Polsce, konieczne może okazać się zgłoszenie wniosku o wydanie karty stałego pobytu. Dla wielu cudzoziemców zagadnienia prawne z tym związane są zbyt skomplikowane, dlatego postaramy się wyjaśnić podstawowe kwestie.

Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowiec w Polsce powinien postarać się o wydanie karty pobytu. Co to jest? To dokument, w którym potwierdzona jest tożsamość cudzoziemca podczas przebywania na terenie naszego kraju. Kartę pobytu należy przedstawiać zawsze z ważnym paszportem zagranicznym. Oprócz tego, że dokument ten uprawnia do mieszkania czy pracowania w RP, pozwala na wielokrotne przekraczanie polskiej granicy bez wizy.

Zezwolenie może być wydawane na pobyt czasowy lub stały, my skupimy się natomiast na tym drugim przypadku. Kto może starać się o ten dokument? Ustawa przewiduje kilka sytuacji, my wymienimy najważniejsze z nich.

O kartę ubiegać mogą się osoby polskiego pochodzenia, które chcą się osiedlić w naszym kraju na stałe lub osoby pozostające w związku małżeńskim z obywatelem Polski (przy czym dokładnie określone jest, ile lat musi trwać to małżeństwo, aby można było starać się o zezwolenie).

Prawo to przysługuje także ofiarom handlu ludzi, a także tym, którym udzielono w Polsce azylu. Przy czym warto dodać, że karta stałego pobytu wydawana jest na czas nieokreślony.

Legalny pobyt w Polsce – jakie formalności trzeba spełnić?

Cudzoziemiec w Polsce musi pamiętać o tym, żeby wniosek o wydanie karty stałego pobytu złożyć osobiście i co istotne – nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie RP. A gdzie należy się z nim udać? Do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca. Natomiast w przypadku osób małoletnich, wniosek ten składają jego rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.

Dokumenty, które należy wcześniej przygotować, to formularz wniosku o udzielenie zezwolenia, cztery aktualne fotografie oraz kserokopia ważnego dokumentu podróży (lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość). Ponadto podczas składania wniosku trzeba złożyć odciski linii papilarnych.

Ponieść należy jeszcze opłaty związane z udzieleniem zezwolenia. Mowa tu o opłacie skarbowej oraz opłacie za wydanie karty.

Może okazać się też, że w poszczególnych przypadkach konieczne będzie doniesienie innych dokumentów. Każda taka sprawa rozpatrywana jest już indywidualnie.

Jak cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie?

Obcokrajowcy, którzy planują pobyt stały w Polsce lub już przez kilka lat tu mieszkają, często zastanawiają się, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby otrzymać polskie obywatelstwo? Na początku należy wspomnieć, że dostępne są dwie drogi: nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP lub uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę.

W pierwszym przypadku Prezydent RP może nadać obywatelstwo polskie każdej osobie, bez uzasadniania swojej decyzji. A jak to wygląda na drodze postępowania administracyjnego? Wniosek o to mogą złożyć m.in. obcokrajowcy, którzy wykażą długoletni, legalny pobyt w naszym kraju, podczas którego zintegrowali się ze społeczeństwem polskim (muszą m.in. znać język polski, mieć zapewnione mieszkanie i źródło dochodów).

Jeśli cudzoziemiec spełnia wszystkie określone w przepisach wymagania, może złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak odpis zupełny aktu urodzenia, kserokopia ważnego paszportu i kserokopia zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

brak komentarzy

zostaw komentarz