Zadzwoń

795 952 432

Facebook

Linkedin

Search

Karta pobytu a zatrudnienie obcokrajowca

Praca w Polsce

Ze względu na to, że w Polsce występują coraz większe braki pracowników w niektórych sektorach, pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie obcokrajowców. Jednak zanim zostanie podpisana umowa o pracę, należy dopełnić wielu formalności. A czym grozi nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

Zezwolenie na pobyt w Polsce a podjęcie pracy

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce, choć zdarza się coraz częściej, nie jest wcale takie łatwe. Najpierw należy dokładnie sprawdzić, czy dopełnione zostały wszystkie formalności. Nie martw się jednak – w tym często pomaga prawnik, możesz zgłosić się do niego, jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości.

Co należy zrobić, aby zatrudnić obcokrajowca zgodnie z prawem? Na początku należy zweryfikować, czy posiada na uprawienia do pobytu na terytorium Polski, które umożliwiają mu podjęcie pracy. O ile cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na pobyt czasowy czy stały, to pracodawca musi wystąpić o uzyskanie dla niego zezwolenia na pracę. Co istotne, jest kilka typów tego dokumentów.

Oprócz tego konieczne jest posiadanie ważnej wizyt lub innego dokumentu, który pozwala na zamieszkanie w Polsce.

Czy karta pobytu uprawnia do zatrudnienia obcokrajowca?

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca przebywającego na terenie Polski. Jest na niej określone, na jakiej podstawie dokument został wydany. Przed zatrudnieniem obcokrajowca, konieczne jest sprawdzenie karty pobytu, a także wykonanie jej kopii oraz przechowywanie przez cały okres świadczenia pracy.

Jednak co istotne, sama karta pobytu nie wystarczy, aby zatrudnić cudzoziemca. Konieczne jest przedłożenie dokumentu poświadczającego uzyskanie od wojewody pozwolenia na pobyt stały lub jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Jeśli obcokrajowiec go nie posiada, pracodawca musi wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę.

Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców, którzy nie posiadają pozwolenia na pracę w Polsce, jest nielegalne. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy innych, uprawnionych do tego organów, karze podlega zarówno pracodawca, jak i pracownik. A jakie może mieć to konsekwencje?

Jeśli przedsiębiorca powierzy wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Ponadto karę do 10 000 zł można dostać, jeśli praca wykonywana przez cudzoziemca nieposiadającego odpowiednich zezwoleń nie ma związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

Ponadto można dostać grzywnę lub karę ograniczenia wolności, jeśli zatrudni się małoletniego obcokrajowca przebywającego nielegalnie na terenie RP, powierzy się pracę wielu cudzoziemcom bez zezwoleń lub gdy powierzona praca odbywa się warunkach wyzysku, szczególnego wykorzystania.

Należy też pamiętać, że obcokrajowiec może wykonywać pracę wyłącznie na warunkach lub stanowisku określonym w zezwoleniu. W innym wypadku przedsiębiorca również będzie podlegać karze. I co powinno być oczywiste, wykonywanie pracy bez wcześniejszego zawarcia umowy jest nielegalne.

brak komentarzy

zostaw komentarz